วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

22 มิ.ย. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน/เกษตรกร พร้อมกับรับชื้อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ บ้านกาหยี หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ ปรับทุกข์ ผูกมิตร สอบถามปัญหาผลกระทบในการประกอบอาชีพ ความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมกับรับชื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19    &...

..อ่านต่อ
21 มิ.ย. 2563

          ชุมชนบ้านท่าด่าน ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นหนึ่งในต้นแบบของการพัฒนาแบบพหุวัฒนธรรมและการสร้างชุมชนเข้มแข็งในวิถีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากอดีตเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ประชาชนทิ้งถิ่นฐาน ออกไปอาศัยนอกชุมชนเพื่อความปลอดภัย ปล่อยบ้านเรือนให้รกร้างว่างเปล่านานนับ 10 ปี แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐ กำลังเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ ตลอดจนคนในชุมชนทั้งพุทธและมุสลิม ทำให้เกิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต...

..อ่านต่อ
21 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ หมู่ที่ 2 บ้านกาวะ และหมู่ที่ 6 บ้านบาโงสนิง ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กำลังพลกองร้อยทหารพรานที่ 4806 เก็บผลผลิตจากแปลงเกษตร "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ซึ่งเป็นแปลงเกษตรปลอดสารพิษที่กองร้อยทหารพรานที่ 4806 ได้ปลูกผักไว้กินเองภายในหน่วยทหาร นำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ โคโรน่า 2019 ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว ยังเป...

..อ่านต่อ
18 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 1 บ้านกะโผ๊ะ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พันเอก คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมส่งมอบห้องน้ำให้กับนายสุมิตร สุขแก้ว ผู้ยากไร้และป่วยด้วยโรคประจำตัว ภายใต้โครงการ "ชบาแดนใต้" สร้างห้องน้ำแก่ผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีห้องน้ำใช้อย่างถูกสุขลักษณะ โดยมีผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน...

..อ่านต่อ
18 มิ.ย. 2563

          วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์, นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และดร.แดเนียล เคอร์เทช ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยร่วมแถลงข่าวการพัฒนารูปแบบระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service) ในสถานพยาบาลแต่ละระดับในจังหวัดปัตตานีนำร่องเป็นจังหวัดแร...

..อ่านต่อ
17 มิ.ย. 2563

          วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ที่พักสงฆ์บ้านเหมืองลาบู ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ พานิชพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล / ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ชุมชนไทยพุทธบ้านเหมืองลาบู ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพ...

..อ่านต่อ
15 มิ.ย. 2563

          วันที่ 15 มิถุนายน 63 เวลา 10.00 น. ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เลขาธิการ กอ.รมน. ภาค 4 สน. ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังข้อมูลการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี พ...

..อ่านต่อ
15 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 (กองร้อยทหารพรานที่ 4403) ร่วมกับ นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอกะพ้อ/ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการอําเภอกะพ้อ, ปลัดอำเภอกะพ้อ, ชุดคุ้มครองตำบลตะโละดือรามัน, ผู้นำท้องที่, บัณฑิตอาสา เดินทางไปมอบถุงยังชีพ ให้กับ ผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ในพื้นที่ ตำบลตะโ...

..อ่านต่อ
14 มิ.ย. 2563

          ณ บ้านเลขที่ 44 บ้านกะโผ๊ะ หมู่ 1 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ กลุ่ม กีตอ ไม่ทิ้งกัน ลงพื้นที่ร่วมสร้างห้องน้ำ ให้กับ นาย สุมิตร สุขแก้ว อายุ 69 ปี ซึ่งเป็นประชาชนผู้ยากไร้ และเป็นผู้ป่วยมีโรคประจำตัว ภายใต้ชื่อกิจกรรม "ชบาแดนใต้" สร้างห้องน้ำให้ผู้ยากไร้ โดยมีกองร้อยทหารพรานที่ 4315 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 , สถานีตำรวจทางหลวงโคกโพธิ์ (ปัตตานี), อำเภอโคกโพธิ์, ร้านแว่นไลล...

..อ่านต่อ
12 มิ.ย. 2563

ด่วน ด่วน ด่วน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนซิม 2 แชะยืนยันตัวตน สามารถลงงทะเบียนได้ที่ Shop เครือข่ายมือถือทั่วไป หรือจุดให้บริการย่อยในพื้นที่ (USER) หลังจาก 31 กรกฎาคม 2563 หมดเขตแล้วนะ รีบๆนะก่อนมือถือคุณจะใช้งานไม่ได้...

..อ่านต่อ
หน้า 6 จาก 42 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 417 รายการ