วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

25 พ.ค. 2563

          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 นำกำลังพลเก็บเกี่ยวผลผลิต “ผักไฮโดรโปนิกส์” เช่น ผักกวางตุ้ง, ผักกาดขาว และผักบุ้ง ซึ่งผลผลิตดังกล่าวกำลังพลของหน่วยเป็นผู้ดูแลในการเพาะปลูกแบบปลอดสารเคมี เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่สัญจรไป-มา บริเวณด่านตรวจหน้าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้นำไปใช้ประกอบอาหาร เนื่องในวันฮารีรายอ อีดิลฟิตรี จำนวน 30 ชุด และเ...

..อ่านต่อ
25 พ.ค. 2563

          เนื่องจากพิษของโควิด19 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนไปทั่วทุกหย่อมหญ้า ที่ผ่านมาร้านรวงต่างๆ ถูกระงับให้ปิดกิจการไปชั่วขณะ จึงเป็นปัจจัยกระตุ้นการลดตัวของเศรษฐกิจในสังคมไทย ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยต้องวางแผนการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น เพื่อความอยู่รอดในสถาณการณ์เช่นนี้           หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงได้จัดกำลังพลของหน่วยร่วมกับชุดสุนัขทหารอ...

..อ่านต่อ
25 พ.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด - 19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ได้พระราชทานโครงการ ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด - 19 เพื่อสร้างงาน สร...

..อ่านต่อ
23 พ.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ตลาดนัดสามแยกตลาดเกษตร ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 และแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้กับแม่ค้าพ่อค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้ออาหาร เพื่อใช้ในการเฉลิมฉลองอย่างมีความสุข ในวันฮารีรายออีดิลฟิตรี พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าของผู้ใหญ่ จำนวน 40 ชิ้...

..อ่านต่อ
22 พ.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ร่วมกับ นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอกรงปินังฯ นำสิ่งของบริโภคร่วมบรรจุใส่ตู้ปันสุข เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในห้วงเดือนรอมฎอน ได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ได้...

..อ่านต่อ
21 พ.ค. 2563

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เปิดแผนปฏิบัติการเชิงรุก เฝ้าระวัง ดูแลพื้นที่ เน้นย้ำการลาดตระเวน กดดันทางอากาศ และเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ด้วยอากาศยาน จำกัดเสรีการปฏิบัติของผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ เพื่อป้องกัน ป้องปรามการก่อเหตุในพื้นที่ อำเภอเจาะไอร้อง และ อำเภอสุไหงปาดี     &n...

..อ่านต่อ
21 พ.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 20 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย พันเอก สมคิด คงแข็ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย ฝ่ายกิจการพลเรือน, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง, ชุดหมอเดินเท้า, กองร้อยทหารพรานในพื้นที่ ร่วมกับ นายอำเภอมายอ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, ผู้นำศาสนา, ผู้น้ำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (2) และ พ...

..อ่านต่อ
21 พ.ค. 2563

          วันที่ 20 พ.ค.63 เวลา 18.00 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจความมั่นคงบ้านพละ ถนนเพชรเกษม อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพร เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกองกำลังของหน่วยทหาร กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี ผนึกกำลังร่วมระหว่าง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง คุมเข...

..อ่านต่อ
19 พ.ค. 2563

          พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เปิดตู้ปันสุขของกองพลทหารราบที่ 15 บริเวณด้านหน้าค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมพบปะพูดคุย และนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเปิดตู้ปันสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และที่เดินทางสัญจรผ่านไปมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลแบ่งปัน แบ่งเบาภาระลดการใช้จ่าย และให้สามารถดำรงชีวิตภายในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 ทั้งนี้มีการคัดกรองและเว้นระยะห่างในการเข้ารั...

..อ่านต่อ
19 พ.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 18 พ.ค.63 เวลา 16.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย พันเอกสมคิด คงแข็ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย ฝ่ายกิจการพลเรือน, หมวดทหารพรานหญิง, กำลังพลหน่วย, ชุดทักษิณสัมพันธ์ 102 ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว จังหวัดปัตตานี, เกษตรอำเภอปะนาเระ, องค์กรภาคประชาชน, กลุ่มเสื้อเขียว, จิตอาสาญาลันนันบารู อำเภอมายอ อำเภอปะนาเระ อำเภอยะหริ่ง, กลุ่มชาวนาเกษตรอินทรีย์ อำเภอมายอ อำเภอปะนาเระ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปั...

..อ่านต่อ
หน้า 9 จาก 42 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 417 รายการ