วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์

22 พ.ย. 2563

          วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร​ ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางพบปะครอบครัว และเยี่ยมเยียนทหารใหม่ในกิจกรรมการเปิดค่ายพบญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ปี 2563 ตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติได้พบปะกับทหารใหม่หลังจากเข้ารับการฝึก และได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของน้องทหารใหม่ ให้คลายความวิตกกังวลเป็นห่วงบุตรห...

..อ่านต่อ
22 พ.ย. 2563

          วันนี้ ( 22 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 08.30 ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พันเอกธานี เกียรติสาร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับกำลังพลของหน่วย ได้ดำเนินการจับปลาดุกที่เพาะเลี้ยงในบ่อ และเก็บไข่เป็ดจากการเพาะเลี้ยงเป็ดไข่ เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันแก่กำลังพล โดยไข่เป็ดที่ได้ส่วนหนึ่งจะนำไปแปรรูปเป็นไข่เค็ม ไว้แจกจ่ายให้แก่กำลังพล เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของกำลังพลอีกด้ว...

..อ่านต่อ
17 พ.ย. 2563

          วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) ที่บ้านดอน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นประธานส่งมอบบ้านให้แก่ นางแมะเอียด สะนิ อายุ 63 ปี ผู้ยากไร้ โดยบ้านหลังดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร จากกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ซึ่งเป็นองค์กรช่วยเหลือชาวบ้านโดยไม่แสวงกำไร นำรายได้จากการขายขนมจีนสมุนไพรอบแห้งสำเร็จรูปมาสร้างบ้านให้แก่ผ...

..อ่านต่อ
17 พ.ย. 2563

          ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมเป็นครูช่วยสอน เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ในหลายๆด้าน ให้กับน้อง ๆ นักเรียน พร้อมทั้งมอบหนังสือฝึกเขียนอาหรับ ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดโต๊ะเด็ง หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะเด็ง ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า...

..อ่านต่อ
16 พ.ย. 2563

          วันนี้ ( 16 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ กระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไข พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสื่อมวลชน พร้อมหารือ แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ ประสานความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์...

..อ่านต่อ
16 พ.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ที่ หลักเขตแดนที่ 17/4 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน พร้อมติดตามความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 โดยมี พลตรี ศานติ สกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่​ 5 / ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี, นายชวกิจต์ สุวรรณคีรี นาย...

..อ่านต่อ
15 พ.ย. 2563

          วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.) ที่ สะพานศาลาริมน้ำ บ้านใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี           หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” ร่วมกันขุดลอกคูคลอง ตัดหญ้า สร้างฝายชะลอน้ำ ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ หนองน้ำสาธ...

..อ่านต่อ
15 พ.ย. 2563

          เมื่อ 14 พ.ย.63 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 4609 จัดกิจกรรม Black Army Barber Delivery “ตัดผมฟรี เคลื่อนที่ทั้งหมู่บ้าน” ออกบริการตัดผม “ฟรี” ให้กับเด็กเยาวชน (ตามโครงการ เกศาสานใจ ช่วยเหลือบริการดุจญาติมิตร”) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนของประชาชนในหมู่บ้าน ณ โรงเรียนตาดีกาดารุลอิหซาน บ้านตะบิงรูโต๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ก...

..อ่านต่อ
14 พ.ย. 2563

          วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2563) ที่กองร้อยทหารพรานที่ 4203 กรมทหารพรานที่ 42 บ้านมะนังยง ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินทางตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนบำบัดยาเสพติด หรือหมู่บ้าน CBTX ที่เรียกว่...

..อ่านต่อ
14 พ.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ด่านพรมแดนเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พระสุธรรม ฐิตธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก จัดโครงการ “เดินด้วยกัน นำพาสันติ” เส้นทางเดินธุดงค์ระยะที่ 2 จากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปยังอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร โดยมีนักบวชจาก 5 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู และซิกซ์ ร่วมเดิน เพื่อเป็นการช่วยเสริมสร้างศีลธรรมอันดี เข้าถึงหัวใจหลักในศาสนาของตนและทำความเข้าใจร่วมกันระห...

..อ่านต่อ
หน้า 9 จาก 65 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 647 รายการ