วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนราธิวาส

 18 ธ.ค. 2562 16:27 น.    เข้าชม 1340

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 มอบหมายให้กองร้อยทหารพรานที่ 4904 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย ได้ทำการตัดไม้ที่ล้มขวางถนน ณ บ้านบือจ๊ะ หมู่ที่ 2 และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ติดอยู่ที่พักอาศัย 6 ครัวเรือน พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคขั้นต้นให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ณ บ้านแอแจ๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

          โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น นี่คือก้าวแรกการนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่จะนำพาไปสู่ความสันติสุข

ความคิดเห็น