วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564

เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบผืนป่า หลังได้รับแจ้งมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าพื้นที่ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

 9 ก.ย. 2564 13:53 น.    เข้าชม 27

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่คณะทำงานพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกตรวจสอบผืนป่า ในพื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำเพื่อกิจการนิคม เทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำปัตตานี เหนือทะเลสาบเขื่อนบางลาง หลังได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มบุคคล ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจำนวนหลายแปลง ในพื้นที่บ้านปาโจแมเราะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

          จากการเดินเท้าเข้าตรวจสอบพบพื้นที่ป่าไม้ใกล้เขตแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์กำลังถูกทำลายใหม่ จำนวน 2 แปลง โดยแปลงแรก ที่ความสูงจากรระดับน้ำทะเลปานกลาง 649 เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ถูกลักลอบทำลายใหม่ ต้นไม้มีค่ายืนต้นขนาดเล็ก ถูกตัดโค่นด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ไม้ขนาดเล็ก ไม้พื้นล่าง วัชพืช ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้า ลักษณะยังตัดโค่นไม่เสร็จ และตรวจพบมีการ กานไม้ กับต้นไม้กาลอ และไม้สยา ขนาดกลาง จำนวน 5 ต้น ให้ยืนต้นตาย ยังไม่ถูกตัดโค่น ไม้กาลอ เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ลำดับที่ 18 และ ไม้สยา เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ลำดับที่ 138 โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเสียหายได้ จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา เพื่อทำการเกษตรปลูกต้นที่เรียนขนาดเล็ก

          แปลงที่ 2 ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 767 เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ถูกลักลอบทำลายใหม่ ลักษณะใช้รถแมคโฮ ตักเป็นแนวคันดิน และตรวจพบต้นไม้มีค่ายืนต้นขนาดต่างๆ ถูกตัดโค่นด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์จำนวนมาก แล้วบั่นเป็นท่อนจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจวัด ตรวจยึดไม้ก่อ เป็นท่อนขนาดต่างๆ จำนวน 11 ท่อน ยังทิ้งอยู่ในที่เกิดเหตุ (ไม้ก่อ เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ลำดับที่ 11)

          ซึ่งขณะตรวจสอบ ไม่พบผู้ใด ในพื้นที่ป่าถูกทำลาย เจ้าหน้าที่จึงได้นำป้าย “หยุด ตัดต้นไม้” มาติดไว้ พร้อมมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองธารโต และ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (ลำพะยา-บันนังสตา-ฮาลา) จัดทำบันทึกรายละเอียด แล้วนำเรื่องร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูธรแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลาพร้อมทั้งจะติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

          หากพบเห็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ มีการแผ้วถางป่าสงวนเพื่อการเกษตร หรือนำไม้ออกจากเขตป่าสงวนโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งไปได้ที่ ศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า หมายเลขโทรศัพท์ 1362 หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หมายเลข 1341 เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น