วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564

ทหารพราน 47 ฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว “แม่ไม้มวยไทย” ให้กับเยาวชนในพื้นที่

 23 พ.ย. 2564 16:00 น.    เข้าชม 26

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 (ที่ผ่านมา) ที่ ค่ายมวย “ศิษย์โกเมธ ท.พราน 47” ฐานปฏิบัติการ กองร้อยหน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 (4703) บ้านตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลทำการฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัว “แม่ไม้มวยไทย” ให้กับเยาวชนในพื้นที่ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลจากสิ่งยั่วยุต่างๆ สร้างความใกล้ชิด ลดความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับพี่น้องประชาชน โดยมีครูมวย สิบโทขจรเกียรติ พรหมจรรย์ (ครูเขียว) เป็นผู้ทำการฝึกซ้อมฯ ในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

          สำหรับการฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัว “แม่ไม้มวยไทย” ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้เล็งเห็นว่า เยาวชนในพื้นที่มีความชื่นชอบการต่อยมวย อีกทั้งผู้ปกครอง และคนในชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ตลอดจนถึงผู้ปกครองก็ให้การสนับสนุน เพื่อจะช่วยให้ลดปัญหายาเสพติด และดึงเยาวชนไม่ให้ถูกชักจูงเข้าสู่กระบวนการก่อเหตุความรุนแรง จึงได้จัดการฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัว “แม่ไม้มวยไทย” ขึ้นมา โดยจะฝึกเยาวชนในช่วงหลังจากเลิกเรียน หรือวันหยุดเรียนของเยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น