วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เส้นทางเดินสายให้กำลังใจ จากยะลาสู่สงขลา..

 12 มิ.ย. 2565 19:11 น.    เข้าชม 72

          กำหนดเส้นทางเดินสายให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากจังหวัดยะลา สู่จังหวัดสงขลา โดยระหว่างการเดินทางตรวจเยี่ยม แม่ทัพภาคที่ 4 แวะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ จุดตรวจ ฐานปฏิบัติการต่างๆ มอบของอุปโภค บริโภค ที่เป็นประโยชน์ในการรองรับภารกิจแก่กำลังเจ้าหน้าที่

          ซึ่งการเยี่ยมให้กำลังใจของแม่ทัพภาคที่ 4 นั้น ไม่มีการแจ้งกล่าวล่วงหน้า ไม่มีแผนการเดินทาง กำหนดเส้นทางการตรวจเยี่ยมด้วยตนเอง เพื่อดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานจากสภาพความพร้อม เพื่อมองเห็นจุดแข็ง และจุดอ่อนของแต่ละที่ในคราวเดียวกัน ให้กำลังพลมีความตื่นตัวพร้อมปฏิบัติภารกิจ และรับแผนเผชิญเหตุอย่างทันท่วงที และทุกเมื่อ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น