วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2566

ชุดควบคุมที่ 951 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ส่งมอบอุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ หวังให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดด้วยการเล่นกีฬา

 1 ส.ค. 2565 13:23 น.    เข้าชม 297

          วันนี้ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันโท เฉลิมพล ปาปะโข ผู้บังคับชุดควบคุมที่ 951 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข นำเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมเคารพธงชาติพบปะและส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอุปกรณ์กีฬาจากชมรมสานฝันปันสุข โดยบริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ และชมรมผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกด้วยความถูกต้อง เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับนักเรียน และคณะครู ตลอดจนเพื่อสร้างความสมัครสมานความสามัคคี และกระตุ้นให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา โดยมีนาย มาหะหมัด ดาโอ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ คณะครู และนักเรียนร่วมรับมอบอุปกรณ์กีฬาในครั้งนี้

          สำหรับการส่งต่อมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของชุดสันติสุขที่ 101 ชุดควบคุมที่ 951 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ได้ดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้ถึงมือคณะครู และนักเรียน ประกอบด้วย ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล ลูกตะกร้อพร้อมเน็ต และชุดกีฬา หวังให้กีฬาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยังช่วยให้เยาวชนได้รู้จัก ความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักกีฬา เพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในอนาคต

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น