วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565

กายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง มีขวัญและกำลังใจที่ดีอยู่เคียงข้างตลอด ไม่นานเกินรอ สามารถกลับมาทำงานได้ปกติ

 1 ส.ค. 2565 13:24 น.    เข้าชม 35

          ขณะที่บรรยากาศของชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นห้องไว้ลงนามในสมุดเยี่ยม เต็มไปด้วยคณะต่างๆที่ยังคงมาให้กำลังใจแม่ทัพภาคที่ 4 และผู้บาดเจ็บอีก 4 รายอย่างอบอุ่นต่อเนื่อง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น