วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565

บรรยากาศ โครงการ “ปั่นเทิดพระเกียรติมิตรภาพไทย – มาเลเซีย” สัมผัสวิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

 2 ส.ค. 2565 14:03 น.    เข้าชม 142

          โครงการ “ปั่นเทิดพระเกียรติมิตรภาพไทย – มาเลเซีย” จากสวนสิรินธร บูเก๊ะตา-ยือลี-สวนสิรินธร รวมระยะทาง 94 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัณคือ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทย – มาเลเซีย ทั้งรณรงค์การออกกำลังกายให้กับประชาชน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          ทั้งนี้ เป็นการร่วมปั่นจักรยานระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเป็นการท่องเที่ยวนิเวศน์ในพื้นที่ เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมดำเนินงานได้อย่างราบรื่น จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส โดยมีอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนนักปั่นจักรยานจากไทย-มาเลเซีย กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรมฯ

ขอบคุณภาพจากเพจ : สมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาส

ปั่นเทิดพระเกียรติ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น