วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

เปิดกิจกรรม “พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย” เสริมความรู้ให้กับบุคลากรในพื้นที่ จชต. เป็นวันแรก

 16 ส.ค. 2565 15:38 น.    เข้าชม 350

          วันนี้ 16 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมยะลารามา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี วัฒนา กรมขันธ์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม กิจกรรม “พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ” โดยมีผู้แต่ละหน่วย ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ และทหารในพื้นที่จังหวัดยะลา กว่า 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดกิจกรรม

          พลตรี วัฒนา กรมขันธ์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องปลูกฝังให้กับกำลังพล และประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เราจะได้ร่วมกันเรียนรู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อนำความรู้เหล่านี้มาใช้ต่อยอดในชีวิตประจำวันและการทำงานดูแลพี่น้องประชาชนสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติทุกด้านอย่างยั่งยืนต่อไป

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สำนักมวลชนและกิจการพิเศษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง ยะลา นราธิวาส ปสงขลา และจังหวัดปัตตานี รวม จำนวน 600 นาย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2565 ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย, สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย/ ความเป็นมาและแนวทางปฏิบัติงานจิตอาสา/ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางประวัติศาสตร์

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น