วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 18 ก.ค. 2566 15:45 น.    เข้าชม 591

ทรงพระเจริญ

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ สูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน.

ความคิดเห็น