วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ พบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับกลุ่มเผยแผ่ศาสนา (ดาอี) สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

 17 ต.ค. 2562 08:06 น.    เข้าชม 303

          ที่ มัสยิดยาแมะบือแนบูเกะ ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ทหารจากชุดสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ 304 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากกองร้อยทหารพรานที่ 4102 และนายอับดุลรอยะ มะดาแฮ ผู้แทนโฆษกชาวบ้าน รุ่นที่ 10 ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับกลุ่มเผยแผ่ศาสนา (ดาอี) ที่ออกดะวะห์ประจำมัสยิดฯ ตามภารกิจงานเผยแผ่ศาสนาตามแบบฉบับศาสดามุฮัมมัดฯ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการลงทะเบียนซิม 2 แชะ ระบบยืนยันตัวตน นอกจากนี้ยังร่วมพูดคุย และรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะในมิติศาสนา ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างพื้นที่ให้เข้มแข็งด้วยหลักศาสนาที่ถูกต้อง

          สำหรับกลุ่มเผยแผ่ศาสนา (ดาอี) เป็นกลุ่มที่มีบทบาทช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง แก่พี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารจากชุดสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ 304 ได้มอบขนม ชา กาแฟ ให้แก่กลุ่มเผยแผ่ศาสนา (ดาอี) เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงอยู่ในจริยธรรมที่ดีงาม

ความคิดเห็น