วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มอบทุนการศึกษากรุงศรี คอนซูมเมอร์ ส่งต่ออนาคตทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 11 ก.พ. 2563 18:50 น.    เข้าชม 110

          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานมอบทุนการศึกษากรุงศรี คอนซูมเมอร์ ให้แก่เยาวชน และบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 ซึ่งด้รับการสนับสนุนจาก บริษัท กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จำนวน 700,000 บาท เพื่อมอบให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี จำนวน 140 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมี พันเอก อนุชา โนนคู่เขตโขง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, พันโท ภาคภูมิ จันทร์รักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 25, นางปัทมา มะแซ ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปัตตานี , นายวิจิตร สกุลแก้ว ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมรับมอบโดยพร้อมเพรียง

          พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ขอขอบคุณ บริษัทกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่ได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ด้วยการมอบทุนการศึกษา ซึ่งเยาวชนเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต อีกทั้งทุกภาคส่วนได้ร่วมช่วยเหลือ เกื้อกูลและให้โอกาสแก่น้องๆที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษา และได้มีกำลังใจก้าวเดินต่อไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ พร้อมสร้างสรรค์สังคมให้มีความสงบสุขต่อไป

          ด้านนางสาว นูรอาซีกีน มะลี หนึ่งในเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษา กล่าวว่า ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่ได้เรียนหนังสือต่อ เพราะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว จึงได้เขียนจดหมายถึงแม่ทัพภาคที่ 4 บอกเล่าความลำบากของตนเองและครอบครัว จนได้รับการช่วยเหลือ ทำให้ตนและครอบครัวมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ทางการศึกษาในอนาคต และส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ให้ครอบครัวได้ใช้ในยามจำเป็น

ความคิดเห็น