วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมลงแขกดำนา เพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.10 และพระราชินี

 19 พ.ค. 2563 09:25 น.    เข้าชม 258

          เมื่อวันที่ 18 พ.ค.63 เวลา 16.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย พันเอกสมคิด คงแข็ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย ฝ่ายกิจการพลเรือน, หมวดทหารพรานหญิง, กำลังพลหน่วย, ชุดทักษิณสัมพันธ์ 102 ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว จังหวัดปัตตานี, เกษตรอำเภอปะนาเระ, องค์กรภาคประชาชน, กลุ่มเสื้อเขียว, จิตอาสาญาลันนันบารู อำเภอมายอ อำเภอปะนาเระ อำเภอยะหริ่ง, กลุ่มชาวนาเกษตรอินทรีย์ อำเภอมายอ อำเภอปะนาเระ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกัน ลงแขกปักดำนา ในแปลงนาข้าว เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และพระบรมราชินี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าง ความสามัคคีปรองดอง ในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชน

          ทั้งนี้ได้แจกอาหารกล่อง ตามโครงการ "ARMY Delivery" แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ พื้นที่แปลงนา บ้านพิกุล หมู่ 3 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ทรงพระเจริญ

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ความคิดเห็น