วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ บ.โคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

 25 พ.ค. 2563 07:33 น.    เข้าชม 261

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด - 19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ได้พระราชทานโครงการ ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด - 19 เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีแหล่งทำกิน สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยมี นายอำเภอสุไหงปาดี, ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างโครงการตามพระราชดำริ ฯ, ส่วนราชการ ตลอดจนสมาชิกของฟาร์มตัวอย่าง ฯ ร่วมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ฯ

          สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด - 19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านโคกโก มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 40 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ ให้เป็นโคก หนองน้ำ และนาข้าว พร้อมขุดคลองไส้ไก่เชื่อมต่อกัน โดยแบ่งพื้นที่ทำเกษตรทฤษฏีใหม่ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนละ 3.5 ไร่ บนพื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จไปแล้ว 1 ส่วน และได้เริ่มปลูกพืชผัก สมุนไพร รวมถึงไม้ยืนต้น และทำปศุสัตว์ ตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ คือ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ยังคงเหลืออีก 2 ส่วน อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จทันกำหนด เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตก ส่งผลให้การดำเนินการปรับพื้นที่โดยเครื่องจักรใหญ่ทำได้ไม่สะดวก ปัจจุบันมีการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 30 คน เพื่อช่วยเหลือ ให้มีรายได้ในช่วงวิกฤต

ความคิดเห็น