วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ทหารพราน 47 แจกจ่ายผักไฮโดรโปนิกส์ให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มาในพื้นที่

 25 พ.ค. 2563 11:57 น.    เข้าชม 186

          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 นำกำลังพลเก็บเกี่ยวผลผลิต “ผักไฮโดรโปนิกส์” เช่น ผักกวางตุ้ง, ผักกาดขาว และผักบุ้ง ซึ่งผลผลิตดังกล่าวกำลังพลของหน่วยเป็นผู้ดูแลในการเพาะปลูกแบบปลอดสารเคมี เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่สัญจรไป-มา บริเวณด่านตรวจหน้าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้นำไปใช้ประกอบอาหาร เนื่องในวันฮารีรายอ อีดิลฟิตรี จำนวน 30 ชุด และเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ความคิดเห็น