วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

"Barber Mobile" หล่อทุกวัย ให้บริการถึงที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย

 25 พ.ค. 2563 11:55 น.    เข้าชม 180

          เนื่องจากพิษของโควิด19 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนไปทั่วทุกหย่อมหญ้า ที่ผ่านมาร้านรวงต่างๆ ถูกระงับให้ปิดกิจการไปชั่วขณะ จึงเป็นปัจจัยกระตุ้นการลดตัวของเศรษฐกิจในสังคมไทย ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยต้องวางแผนการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น เพื่อความอยู่รอดในสถาณการณ์เช่นนี้

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงได้จัดกำลังพลของหน่วยร่วมกับชุดสุนัขทหารอโณทัย จัดโครงการ "Barber Mobile" ออกหน่วยให้บริการตัดผมชายตามแหล่งชุมชน โดยไม่เสียค่าบริการ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยในครั้งนี้ได้ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่ชุมชนหลังวัดสังฆสิทธาราม ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส มีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

          "Barber Mobile" จึงเป็นโครงการริเริ่มใหม่ที่น่าสนใจ เพราะตอบสนองความต้องการของประชาชนในยามวิกฤตเช่นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในห้วงต่อจากนี้ที่อาจเกิดความผันผวนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และมิติอื่นๆ จากผลกระทบของโควิด-19 การช่วยเหลือในเรื่องการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน สิ่งที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้จึงเป็นการใช้ขีดความสามารถของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และหน่วยทหารใน “ปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม” ซึ่งถือเป็นภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของกองทัพบก และทุกหน่วยได้เสียสละทุ่มเทดำเนินการช่วยเหลือประชาชนต่อไปในทุกมิติ จนกว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย....

BarberMobile ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส อาสาสมัครรักประเทศไทย

ความคิดเห็น