วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ส่งมอบบ้านให้แก่นางแมะเอียด สะนิ บ้านหลังใหม่ที่เกิดจากน้ำใจของกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ และคนไทยทั่วประเทศ

 17 พ.ย. 2563 15:51 น.    เข้าชม 249

          วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) ที่บ้านดอน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นประธานส่งมอบบ้านให้แก่ นางแมะเอียด สะนิ อายุ 63 ปี ผู้ยากไร้ โดยบ้านหลังดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร จากกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ซึ่งเป็นองค์กรช่วยเหลือชาวบ้านโดยไม่แสวงกำไร นำรายได้จากการขายขนมจีนสมุนไพรอบแห้งสำเร็จรูปมาสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ และซื้อรองเท้านักเรียนให้แก่นักเรียน รวมถึงนำมาช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนยากจน และเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โอกาสนี้ พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และพันเอก หาญพล เพชรม่วง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ได้มอบของใช้ภายในบ้านให้แก่นางแมะเอียด และยังได้ร่วมกันมอบรองเท้านักเรียน จำนวน 10 คู่ ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่

          โดยภายหลังได้รับมอบบ้าน นางแมะเอียด สะนิ ได้กล่าวขอบคุณกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างบ้าน และขอขอบคุณ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่นางแมะเอียดอีกด้วย

          สำหรับกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ เป็นองค์กรช่วยเหลือชาวบ้านโดยไม่แสวงกำไร ซึ่งล่าสุดทางกลุ่มได้คิดค้นการสร้างอาชีพการทำขนมจีนสมุนไพรอบแห้งสำเร็จรูปให้กับแม่บ้าน แรงงาน ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ให้ได้มีอาชีพเสริม และเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน โดยรายได้ส่วนหนึ่ง ทางกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ได้นำมาดำเนินการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ และจัดซื้อรองเท้านักเรียนจำนวน 100 คู่ เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ และเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น