วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563

ครูหมวกแดง… ช่วยสอน

 17 พ.ย. 2563 14:30 น.    เข้าชม 47

          ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมเป็นครูช่วยสอน เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ในหลายๆด้าน ให้กับน้อง ๆ นักเรียน พร้อมทั้งมอบหนังสือฝึกเขียนอาหรับ ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดโต๊ะเด็ง หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะเด็ง ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น