วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เร่งแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 8 อำเภอของจังหวัดยะลา

 11 ม.ค. 2564 21:35 น.    เข้าชม 31

          วันนี้ 11 มกราคม 2564 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสา ซึ่งเป็นกำลังพลจากหน่วยทหาร หน่วยงานในพื้นที่ นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจน คณะครูนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ที่มาร่วมแรงบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน ที่ได้รับมาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามลงพื้นที่ได้ร่วมบรรจุสิ่งของพระราชทาน เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย โดยถุงยังชีพดังกล่าว จะทำการเร่งบรรจุลงถุงพระราชทานเป็นจำนวน 4,000 ถุง เพื่อนำไปส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา อย่างเร่งด่วน

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ในหลายพื้นที่ ยังคงประสบกับปัญหาอุทกภัย และหลายพื้นที่สถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว แต่ยังคงมีความลำบากเรื่องของข้าวปลาอาหาร ทางกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ โดยยังมีการจัดตั้งรถครัวสนาม รวมถึงเจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก และฝ่ายพลเรือน คอยเฝ้าระวัง ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน และได้มีการดำเนินการทำอาหารแจกจ่ายทุกมื้อร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ด้วย สิ่งของอุปโภค และบริโภคอื่นๆก็ยังคงมีความจำเป็น จะเร่งบรรจุลงถุงยังชีพ จากนั้นก็จะดำเนินการทยอยนำถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งต่าง ๆ แจกจ่ายบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น