วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

แม่ทัพภาคที่ 4 ติดตามผลการปฏิบัติงาน หน่วยทหารพรานในพื้นที่ ยะลา และ ปัตตานี เน้นย้ำการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชน

 2 มี.ค. 2564 20:30 น.    เข้าชม 59

          วันนี้ 2 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 44 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมติดตามคดีสำคัญในพื้นที่ ในการจะปรับกลยุทธ์ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตลอดจนกำลังเจ้าหน้าที่ ต้องระวังป้องกันตนเองไม่ให้เกิดการสูญเสีย โดยให้หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ ต้องสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน เป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่รัฐ ดำเนินการด้านการข่าวเชิงรุก ทั้งการเมืองและการทหาร ทำพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย โดยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว บูรณาการกำลังควบคุมพื้นที่ ทั้งพื้นที่ชายแดน ป่าภูเขา และพื้นที่ตอนใน ลาดตระเวนกดดัน บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เพื่อลดความพยายามการก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพ และติดตามเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนมาดำเนินการทางกฎหมายโดยเร็ว

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “วันนี้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพราน ที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ขอให้กำลังเจ้าหน้าที่ หน่วยไหนที่มีความเสี่ยง ล่อแหลมต่อการก่อเหตุ ต้องวางมาตรการปฏิบัติคุมเข้มสถานการณ์ ให้เกิดความเรียบร้อย ที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กลับไปทบทวนปัญหา ตรวจสอบในพื้นที่ จุดไหนที่มีความเสี่ยงก่อเหตุ การก่อกวน หรือมีความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ให้คิด วิเคราะห์ วางแผน หาวิธีแก้ปัญหาให้ตรงจุด เฝ้าระวังเต็มกำลัง บูรณาการร่วมผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ให้เข้ามามีส่วนร่วมป้องกันพื้นที้ให้เกิดความปลอดภัย รักษาดูแลพื้นที่ด้วยกัน เพื่อลดความพยายามในการก่อเหตุ ติดตามบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบโดยใช้หลักมนุษยธรรม สร้างความเชื่อมั่น ปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนให้ได้ เจ้าหน้าที่ต้องรู้และเข้าใจพื้นที่ในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะหัวหน้าชุดปฏิบัติการต่าง ๆ ต้องมีภาวะการเป็นผู้นำที่ดี เป็นตัวอย่างให้ผู้ใต้ผู้บังคับบัญชาได้ ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน ผ่านทุกวันในภารกิจด้วยความปลอดภัย งานสำเร็จไม่มีการสูญเสีย สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น