วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

ส่งเสริมและผลักดันให้ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปลูกมะพร้าวพืชเศรษฐกิจ

 7 เม.ย. 2564 10:16 น.    เข้าชม 30

          พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศึกษาดูงาน การดำเนินกิจการโรงงานมะพร้าวแปรรูป ณ บริษัทหนองจิกพัฒนา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจการภายในโรงงาน และสอบถามปัญหาข้อขัดในการดำเนินงาน ตลอดจนสอบถามความต้องการของตลาดในการรับซื้อมะพร้าวและปาล์ม ราคากลางในการรับซื้อ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฟาร์มในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปลูกพืชเศรษฐกิจมะพร้าวและปาล์ม เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกฟาร์มฯ อีกช่องทางหนึ่งให้ฟาร์มตัวอย่างสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ส่วนฟาร์มฯไหนที่มีผลผลิตมะพร้าว และปาล์ม ก็สามารถนำมาจำหน่าย แก่โรงงานแปรรูปมะพร้าวได้อีกด้วย

          “มะพร้าว“ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญพืชหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาหาร เพื่อบริโภคหลากหลายชนิด โดยเฉพาะมะพร้าวพันธุ์พื้นเมืองจะเป็นที่ต้องการของเกษตรกรอย่างมาก เนื่องจากได้เนื้อมะพร้าวสดที่ขูดขายกะทิสด โดยมะพร้าว 1 ผล สามารถให้น้ำหนักเนื้อมะพร้าวแห้ง 250 – 300 กรัมและเนื้อมะพร้าวขาว/มะพร้าวสด 500 – 600 กรัม ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมาก

#ศูนย์ประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น