วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ จุดตรวจ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติภารกิจสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

 13 เม.ย. 2564 21:19 น.    เข้าชม 52

          วันนี้ 13 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. พลโท​ เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมจุดตรวจ และตรวจความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด 19 ที่ได้งดให้จัดงานสงกรานต์ที่มีการสังสรรค์ หรือสาดน้ำกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ตลอดจนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่แก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางไปยังจุดตรวจบ้านโคกสยา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเน้นย้ำมาตรการ ในการคัดกรองบุคคลรวมไปถึงยานพาหนะ เข้า-ออกในพื้นที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้เกิดความสงบเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตลอดจนกำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องเป็นแบบอย่างให้แก่พี่น้องประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดตลอดการปฏิบัติงาน ก่อนมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค รวมไปถึงเวชภัณฑ์ในการป้องกันตนเองแก่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 4806 กรมทหารพรานที่ 48 ที่ปฏิบัติหน้าที่ยังจุดตรวจดังกล่าว

          ต่อมาแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางไปยังด่านท่าข้ามทางธรรมชาติตันหยงมะลิ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ ของกองร้อยทหารราบที่ 15122 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย พื้นที่ติดลำน้ำด้านอำเภอสุไหงโกลก โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ ที่ตั้งของชุดปฏิบัติการจรยุทธ โดยได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการให้มีความตื่นตัว ระมัดระวังตนเองให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และสร้างความปลอดภัยของชุดอยู่เสมอ ให้มีความแข็งแกร่งในสภาวะเหตุการณ์ทุกรูปแบบ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความอุ่นใจและความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า​

ความคิดเห็น