วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมบริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ สู้วิกฤต โควิด-19

 30 เม.ย. 2564 09:26 น.    เข้าชม 59

         พันเอก นพพร สิงห์ศักดา รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 152 นำกำลังพลจิตอาสา และกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองพันทหารราบที่ 152 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตค่ายสิรินธร ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรอง เนื่องจากมีผู้บริจาคน้อยลง โดยการจัดกิจกรรมเป็นไปตามแนวทาง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งปริมาณโลหิตที่ได้จำนวน 49,500 ซีซี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 110 คน ประกอบด้วย กรมทหารราบที่ 152 จำนวน 20 คน, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 จำนวน 10 คน, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 จำนวน 40 คน, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 จำนวน 40 คน

         ในการนี้ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และพลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจกับกำลังพลจิตอาสาของหน่วย และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดยะลา ณ กองร้อยบังคับการ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

กรมทหารราบที่152

ความคิดเห็น