วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564

พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ตลอดจนกำลังพลและครอบครัว พื้นที่หนองจิก ปัตตานี รับทราบ และเน้นย้ำมาตรการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด -19

 2 พ.ค. 2564 17:43 น.    เข้าชม 39

          วันนี้ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางพบปะให้กำลังใจกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่พักอาศัยบริเวณค่ายอิงคยุทธบริหาร และค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมเยียนสอบถามความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ตลอดจนกำลังพลและครอบครัว ในการดำรงชีวิตประจำวัน มีปัญหาหรือข้อขัดข้องใดที่ต้องการให้สนับสนุน ส่งเสริม ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์โดยส่วนรวม ในการจะได้รับทราบปัญหา และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องอย่างเข้าใจ เข้าถึง และเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง และเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในวงกว้าง แม่ทัพภาคที่ 4 จึงได้เน้นย้ำแก่กำลังพลและครอบครัวให้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตในช่วงของการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด- 19 ในการคำนึงถึงการป้องกันตนเอง การใช้ชีวิตที่ไม่ประมาท

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางเยี่ยมชมกิจการของตลาดกลางการเกษตรและห้องเย็น กองพลทหารราบที่ 15 ที่เปิดเป็นตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ ให้พี่น้องประชาชนรวมถึงกำลังพลและครอบครัวได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ หลากหลาย เดินทางสะดวกและปลอดภัยในการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้น โดยได้พบปะพูดคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้า และพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาด และอุดหนุนสินค้าของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่นำมาจำหน่วย ตลอดจนของครอบครัวกำลังพลที่นำสินค้าบริโภคมาจำหน่ายเพื่อเป็นการหารายได้เสริม ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และมาตรฐานการบริการ ความสะอาด ปลอดภัย ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ด้วย

          ต่อมาแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางไปยัง สถานรับเลี้ยงสุนัขจรจัด ที่ใช้พื้นที่ของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 กองพลทหารราบที่ 15 บ้านน้ำดำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นสถานที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ถูกทอดทิ้ง และเกรงว่าจะสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม ได้นำสุนัขเหล่านั้นมารวมไว้ภายในพื้นที่ ที่ได้รับการดูแลจากพี่ ๆ ทหาร กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 เพื่อลดปัญหาในอันที่จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนโดยทั่วไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น