วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

ทหารพราน สร้างสายสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมหน้าเสาธง 5 นาที

 12 ธ.ค. 2562 15:58 น.    เข้าชม 709

          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟัลลาฮูลอามีลีน หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง 5 นาที ปลูกฝังคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย ปลุกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเกิดความรักและเทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจถึง โทษ พิษ ภัย ของยาเสพติด ที่ส่งผลกระทบตั้งแต่ตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ

          ด้านพันเอก อรรถพล คงสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้จัดกิจกรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีโอกาสได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารถูกหลักอนามัยเหมาะสมกับวัย เพิ่มเติมจากการที่ทางโรงเรียนจัดเลี้ยง เพื่อสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้กับเยาวชน และเป็นโอกาสสำคัญที่หน่วยงานทหารจะได้ลงไปสร้างสายสัมพันธ์ให้กับเยาวชนในโรงเรียน ลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่

ความคิดเห็น