วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564

จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมวันทะเลโลก World Ocean Day “รู้รักษามหาสมุทร เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน” 8 มิถุนายน 2564

 8 มิ.ย. 2564 20:11 น.    เข้าชม 21

          วันนี้ (8 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 น. ณ ชายหาดแหลมตาชี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันทะเลโลก World Ocean Day “รู้รักษามหาสมุทร เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกได้หันมาใส่ใจเรื่องการอนุรักษ์ท้องทะเล โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, ภาคเอกชน, ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในบริเวณงานมีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปูม้า จำนวน 30,000 ตัว กุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000 ตัว และเต่าทะเล จำนวน 9 ตัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดแหลมตาชี อีกด้วย

          ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นเรื่องที่ดี และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อที่จะรู้รักษาและหวงแหนทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ของตนเอง ถ้าเราได้เห็นบรรยากาศโดยรอบจะเห็นว่า บริเวณชายหาดมีเศษขยะจำนวนมาก เพราะฉะนั้น ขอให้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องช่วยกัน สร้างจิตสำนึกร่วมกันในการช่วยกันดูแลพื้นที่ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางจังหวัดปัตตานีจึงได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ชายทะเลและแหล่งชุมชนแหล่งท่องเที่ยว ได้ร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนให้ช่วยกันดูแลพื้นที่ของตนเอง มีความตระหนักรู้และความรับผิดชอบในการที่จะต้องทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องช่วยกัน เพื่อตัวเราเองและสังคมของเราให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

          สำหรับวันทะเลโลก หรือ World Oceans Day ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี วันทะเลโลก เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล คณะทำงานกลุ่มนี้ได้รวมตัวกัน เพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกช่วยกันปกป้องและรักษาทะเล จนกระทั่งปี 2551 องค์การสหประชาชาติ จึงกำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันทะเลโลก โดยเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี 2552 ซึ่งประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในการดูแลรักษาทะเลและมหาสมุทรอย่างพร้อมเพรียง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น