วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564

แม่ทัพภาคที่ 4 ให้กำลังใจ สร้างความมั่นใจ แก่ผู้รับบริการฉีดวัคซีน covid-19 ในพื้นที่อำเภอระแงะ ช่วยชาติสร้างภูมิคุ้มกัน ผ่านวิกฤตการณ์ covid-19 ไปด้วยกัน

 9 มิ.ย. 2564 20:24 น.    เข้าชม 20

          วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) เวลา 14.00 น. ที่โรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางให้กำลังใจผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ตลอดจน บุคคลากรทางการแพทย์ และ อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่อำเภอระแงะ ที่ได้ประสงค์ลงทะเบียนเอาไว้ผ่านแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19 ตามลำดับ

          โดยบรรยากาศที่โรงพยาบาลระแงะ ได้จัดแบ่งโซนพื้นที่รองรับประชาชนที่มารับบริการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายชื่อ จากนั้นเข้าจุดตรวจคัดกรอง ล้างมือ วัดอุณหภูมิ ก่อนไปตามจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้ ทั้ง จุดตรวจสอบ จุดลงทะเบียน จุดประเมินความเสี่ยง ให้คำปรึกษาแนะนำจากเจ้าหน้าที่ จนกระทั่งเข้ารับฉีดวัคซีน ไปจนถึงการสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พูดคุยทักทายพี่น้องประชาชนที่มารับบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ และความปลอดภัย ก่อนกล่าวว่า “ตนเองได้ผ่านการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาแล้วทั้ง 2 เข็ม ไม่ได้มีอันตรายใด ๆ จึงอยากให้พี่น้องประชาชนได้มีความเชื่อมั่น ให้ความร่วมมือในมาตรการของรัฐบาลที่มอบให้ เพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนเท่ากับว่า ทุกคนมีส่วนในการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจังหวัด ให้กับประเทศ ตัวเองปลอดภัย และคนใกล้ชิด ก็จะปลอดภัยไปด้วย

เราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น