วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

มทภ.4 ลงพื้นที่เบตง ตรวจเยี่ยมการจัดระเบียบแนวชายแดน เตรียมพร้อมต้อนรับช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 14 ธ.ค. 2562 15:42 น.    เข้าชม 877

          วันนี้(14 ธ.ค.62) ที่ ด่านพรมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ด่านศุลกากรเบตง และหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมมอบนโยบายการปฎิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย โดยมี พลโท สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมติดตามคณะ

          พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า การลงมาตรวจด่านชายแดนในพื้นที่ เบตงครั้งนี้ เพื่อมาติดตามการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและจัดระเบียบพื้นที่ตามแนวชายแดน อีกทั้งใกล้จะถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังพื้นที่เบตงเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเตรียมพร้อมเรื่องการดูแลความปลอดภัย จึงได้สั่งให้ทุกหน่วยได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด ขณะนี้ หน่วยได้ปฏิบัติตามแผนสกัดกั้นชายแดน โดยการบูรณาการทั้งกำลังและเครื่องมือ เฝ้าตรวจและควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดน ควบคุมบุคคลที่ผ่าน เข้า-ออก ตลอดแนวชายแดน เน้นการป้องกันปราบปราบการกระทำผิดกฎหมาย และตรวจสอบเอกสาร หนังสือเดินทางในการเดินทางเข้า - ออกผ่านแดนของยานพาหนะและบุคคล ที่ผ่านช่องทางไปยังประเทศมาเลเซีย โดยให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเข้มงวดเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน ไม่ว่าจะเป็นด่านศุลกากร หรือตรวจคนเข้าเมือง การเดินทางผ่านแดนตลอดแนวชายแดนมาเลเซียให้เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น โดยมีกำลังอาสาสมัครทหารพรานหญิงมาช่วยอำนวยความสะดวกในช่วงดังกล่าว พร้อมสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ถึงความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการของเจ้าหน้าที่รัฐ ทุกหน่วยต้องบูรณการการทำงานกัน โดยขอความร่วมมือประชาชนและขออภัยในความไม่สะดวก เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในมาตรการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของส่วนรวม

ความคิดเห็น