วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

ชาติบ้านเมือง คือเลือดเนื้อ เเละสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ

 15 ธ.ค. 2562 13:20 น.    เข้าชม 2825

          “...ชาติบ้านเมือง คือเลือดเนื้อ เเละสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ คน ที่จักต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไป โดยสอดคล้องกัน เกื้อกูลกัน และมีจุดมุ่งหมาย มีอุดมคติอันร่วมกัน...”

          พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และอาสาสมัครพลเรือน ในพิธีตรวจพลสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔

ความคิดเห็น