วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิด Camp35 จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

 17 ธ.ค. 2562 08:58 น.    เข้าชม 974

          วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) เวลา 11.30 น. ที่ กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด หรือ Camp 35 จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, นายอับดุลอาซิส เจ๊ะมามะ รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะครู, วิทยากร ,ผู้ปกครอง และผู้เข้ารับการบำบัด ให้การต้อนรับและร่วมพิธี

          พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า Camp 35 เกิดจากนโยบายหลักของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าที่ได้สอบถามประธานสภาตำบล ซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน 290 ตำบล ได้ลงมติว่าประชาชนต้องการให้แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอันดับแรก เพราะเป็นทุกข์ของชาวบ้าน อีกทั้งปัญหาอาชญากรรมหรือปัญหาต่างๆก็เป็นผลมาจากยาเสพติดทั้งสิ้น สำหรับการดำเนินการค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการบําบัดแล้วเกือบ 20,000 คน ยืนยันว่า Camp 35 จะมีต่อไป และต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากผู้ปกครองของผู้เข้ารับการบำบัดที่จะทำให้สังคมดีขึ้น

          จากนั้น นายอุซามา เจะเงาะ ตัวแทนชาวค่าย ได้กล่าวความรู้สึกที่ได้มาเข้ารับการบำบัดยาเสพติดในครั้งนี้ว่า โดยได้ขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จังหวัดนราธิวาส หลังจากนี้ขอสัญญาว่า จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอันขาด และจะเป็นคนดีของครอบครัวสังคมต่อไป

          จากนั้น พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 , นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และนายอับดุลอาซิส เจ๊ะมามะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์กีฬา,ของที่ระลึก และคัมภีร์อัลกุรอานให้แก่ตัวแทนชาวค่ายจำนวน 3 คน พร้อมชมนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงานโครงการค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35

          สำหรับ Camp 35 จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึง 26 ธันวาคม 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ติดยาเสพติดจากทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาสจำนวน 63 คน

ความคิดเห็น