วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Learning and Sharing For Peace พัฒนาความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต.

 18 ธ.ค. 2562 16:17 น.    เข้าชม 975

          วันนี้ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมรีเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Learning and Sharing For Peace โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลงานในด้านต่างๆ โดยมีผู้เข้ารับการสัมมนาจากองค์กรภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และโฆษกชาวบ้าน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน

          พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติ Learning and Sharing For Peace เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการนำเสนอข่าวสาร เหตุการณ์ในพื้นที่ สื่อมวลชนนับว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับพี่น้องสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งในการนำนโยบายเรื่องราวกิจกรรมดีๆ ในพื้นที่ นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเสริมสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อช่วยกันเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป

          การสัมมนา เครือข่ายสื่อมวลชนภาคประชาสังคมประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อและภาคประชาสังคม กิจกรรม Ice Breaking และกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "บทบาทสื่อ ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้ร่วมกำหนดแนวทางในการมีส่วนร่วมต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

ความคิดเห็น