วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

งานวิจัย ๓ จชต.

ภาษาไทยที่ใช้ในปัจจุบันในรัฐกลันตัน ไทรบุรีและปะลิส / CURRENT THAI DIALECTS IN KELANTAN KEDAH AND PERLIS
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ที่มา: นายฉันทัส ทองช่วย / วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2526
ไฟล์ดาวน์โหลด: CURRENT_THAI_DIALECTS_IN_KELANTAN_KEDAH_AND_PERLIS.pdf

หน้า 2 จาก 6 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 51 รายการ