วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563

Trending

29 ต.ค. 2563

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ผบก.ภ.จว.) ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.นิรันดร ศิริสังข์ไชย พ.ต.อ.กิตติภพ ชมพูนุช รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.ภาคภูมิ โห้ใย ผกก.สภ.สามร้อยยอด แถลงจับกุม นายอนุสรณ์ หรือเฉ่ม บิลโต๊ะแหล๊ะ อายุ 33 ปี ชาว จ.สงขลา ของกลางยาบ้า 8 แสนเม็ด ซุกซ่อนในรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สีเขียว มิตซูบิชิ ฟูโซ ข้างตู้ระบุอักษร "chaina shiping" ทะเบียน 71-7407 สงขลา โดยจับกุมได้ที่จุดสกัดบริเวณด่านตรวจถาวร หน้า สภ.สามร้อยยอด สอบสวนสารภาพ...

..อ่านต่อ
29 ต.ค. 2563
แม่ทัพภาค4จี้จนท.ปฏิบัติการเชิงรุก
หมวดหมู่: การ รปภ. ในชีวิต และทรัพย์สิน

ยะลา - พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผอ.รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานประชุม แผนรักษาความปลอดภัยวันเชิงสัญลักษณ์ เหตุการณ์วันสำคัญต่างๆ ของกลุ่มขบวนการ ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 อ.รามัน ว่า แม้ในปัจจุบันพื้นที่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงให้เกิดความสูญเสีย แต่อย่านิ่งนอนใจ เพราะยังพบปรากฏการณ์แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มขบวนการ สร้างความปั่นป่วน ให้เตรียมการรับมือตลอดเวลา ต้องใช้ปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจค้นเป้าหมาย ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดในยุทธศาสต...

..อ่านต่อ
29 ต.ค. 2563
เครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า ในการถนอมอาหารสามารถทำได้หลายวิธี เป็นการช่วยบรรเทาความขาดแคลนอาหาร ช่วยให้เกิดการกระจายอาหาร ช่วยให้มีอาหารบริโภคนอกฤดูกาล ใช้อาหารเหลือให้เกิดประโยชน์ ช่วยยืดเวลาการเก็บรักษาอาหารไว้ให้ได้นาน เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดแต่ผลผลิตจะมีคุณภาพที่ดีได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วย สำหรับเครื่องกวนผลไม้ควบคุม...

..อ่านต่อ
29 ต.ค. 2563
ชาวเบตงร่วมใจปลูกปอเทือง
หมวดหมู่: การยกระดับคุณภาพชีวิต

พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง จ.ยะลา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กว่า 1,000 คน ร่วมกันปลูกปอเทือง ณ ลานหน้าอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเบตง เพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดินให้ดินมีคุณภาพดีขึ้น เนื่องจากดินพื้นที่ลานหน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเบตงเป็นดินถม ไม่มีหน้าดินเดิม ส่งผลให้มีอินทรียวัตถุในดินต่ำ ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ของท่าอากาศยานให้มีความสวยงามได้ ดังนั้นเพ...

..อ่านต่อ
28 ต.ค. 2563

กมธ.ปภ.จับมือเครือข่ายภาครัฐประชาสังคมตั้งวงถกแก้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550ลดผลกระทบภัยพิบัติ เร่งเสริมบทบาทชุมชนจัดการปัญหาด้วยตนเอง เมื่อวันที่28ตุลาคม คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย (กมธ.ปภ.) สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิชุมชนไท และภาคีเครือข่ายภัยพิบัติ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดสัมมนาเรื่อง “ข้อจำกัดของการจัดการภัยพิบัติในสังคมไทย” เพื่อผลักดั...

..อ่านต่อ
28 ต.ค. 2563

28 ต.ค. 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในคราวประชุม กสม. ด้านบริหาร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบ “ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค พ.ศ. 2563” ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนผ่านกลไกศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ซึ่งจัดตั้งขึ้นแล้ว ณ สถาบัน...

..อ่านต่อ
28 ต.ค. 2563

"เฉลิมชัย" ดันราคายางต่อเนื่องเดินหน้า "เกษตรฯ-พาณิชย์โมเดล" ลุย 6 มาตรการเจาะตลาดจีนทุกมณฑลเปิดตลาดใหม่ เตรียมจัดงานเอ็กซ์โปยางโลกปลายปี กยท.ชี้ ราคายางขาขึ้น นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราและรักษาเสถียรภาพราคายางแถลงวันนี้ (28 ต.ค.) ว่าสถานการณ์ความต้องการยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางมีแนวโน้มสูงขึ้นทำให้ราคาในประเทศและในต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นปัจจัยกลไกตลาดและมาตรการต่างๆ ของรั...

..อ่านต่อ
28 ต.ค. 2563

'นิพนธ์' ปล่อยแถว ส่งเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดิน 7.6 หมื่นแปลงใน 50 จ.ทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ย้ำ ให้บริการอย่างโปร่งใส ไร้ทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน จังหวัดนนทบุรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมท...

..อ่านต่อ
28 ต.ค. 2563

วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) ที่ห้องประชุมยุทธศาสตร์ สำนักศึกษาธิการภาค 7 ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายประเวศ หมีดเสน ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (โอรัง อัสลี) โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักศึกษาธิการภาค 7 ยะลา ผู้แทนสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถาศึกษายะลา เขต 3 อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา และเจ้าห...

..อ่านต่อ
28 ต.ค. 2563

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เน้นควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ เฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ จุดตรวจ ในพื้นที่ อ.ระแงะ,อ.เจาะไอร้อง,อ.สุไหงปาดี,อ.สุไหงโกลก และ อ.ตากใบ พร้อมทั้งให้นโยบายเน้นย้ำ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และทำให้พื้นที่ให้ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงนี้ --> โดยขอ...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 1,247 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 12,467 รายการ