วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

Trending

11 ก.พ. 2563

chevron_left 1 of 4 chevron_right chevron_left 1 of 4 chevron_right นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าในการจัดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพการเร...

..อ่านต่อ
8 ก.พ. 2563

เมื่อ วันที่ 7 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักเรียนที่มีภูมิลำเนา อยู่ในหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเอง (อปพ.) หรือพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) วิชาเอกการประถมศึกษา พร้อมทุนเรียนฟรี และเมื่อจบการศึกษา จะได...

..อ่านต่อ
6 ก.พ. 2563

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ม.ค. มรภ.สงขลาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมาเลเซีย ซาราวัก (UNIMAS) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและยกระดับความสามารถในการผลิตงานวิจัย ดังนั้น UNIMAS จึงสร้างความร่วมมือกับหลายฝ่ายเพื่อพัฒนางานด้านการวิจัยและวิชาการ ขณะที่ มรภ.สงขลาเป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่แห่งหนึ่งของภาคใต้ ประเทศไทยที่เริ่มต้นจากวิทยาลัยครูสงขลา และต่อยอดเรื่อยมาจนกลายเป็นมรภ.สงขลาในปัจจุ...

..อ่านต่อ
4 ก.พ. 2563
ตรีศูล: มอบทุน
หมวดหมู่: การศึกษา

ฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มอบทุนการศึกษาจำนวน 700,000 บาท จากการจัดกิจกรรม "2019 กรุงศรี คอนซูมเมอร์ รันนิ่ง โปรแกรม เบทเทอร์ เชนจ์ เบทเทอร์ ชานซ์ เปลี่ยนอีกขั้น เพื่อฉันที่ดีกว่า" เพื่อส่งต่อให้กับเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นตัวแทนรับมอบ ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 5 ก.พ. 2563 (กรอบบ่าย...

..อ่านต่อ
3 ก.พ. 2563

“ชัยณรงค์” ยืนยันมีเงินกองทุน กยศ.ให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนกู้ยืมเรียนได้ทุกคน แนะ”น้องทิม”ยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th วันนี้ (3 ก.พ.) นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวนายดวงเกียรติ ทรัพย์ส่ง หรือ น้องทิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีศึกษา จังหวัดตรัง ที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งน้องทิมเป็นนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน และกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใ...

..อ่านต่อ
28 ม.ค. 2563

ขับเคลื่อนจุดเน้นให้เด็กเลือกเรียนตามถนัด นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบนโยบายการประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สายอาชีวศึกษา 50 : 50 สายสามัญ) ภาคใต้ โดยมีนายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาและประถมศึก...

..อ่านต่อ
27 ม.ค. 2563

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการ “รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้” ปีที่ 16 ที่โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เตรียมความพร้อมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมโครงการ “รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้” ที่โรงเรียนนราธิวาส โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระท...

..อ่านต่อ
27 ม.ค. 2563

แสงทราย ควันหลงประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จ.นราธิวาส ที่ดูจะคึกคักเป็นพิเศษ เมื่อ "ลุงตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ลงไปพบปะกับเด็กๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมโครงการ "รินน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้" ที่โรงเรียนนราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมัธยม ศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้รับการแนะแนวพัฒนา การเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงจากภาคเอกชน ...

..อ่านต่อ
24 ม.ค. 2563
การศึกษาใต้
หมวดหมู่: การศึกษา

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และ ครู กศน.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เพื่อขับเคลื่อนงาน กศน.ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 24 ม.ค. 2563 News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl...

..อ่านต่อ
21 ม.ค. 2563

22ม.ค. 63 -หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนราธิวาสนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าเยี่ยมนักเรียนนักศึกษาที่โรงเรียนนราธิวาสโดยใช้โอกาสพบปะพูดคุยกับนักเรียนโดยนายจุรินทร์กล่าวว่าการมาเยี่ยมทั้งนี้เนื่องจากได้พบกับอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการของเด็กนักเรียนที่นี่แล้วแจ้งว่ายังมีน้องนักเรียนม.6กำลังติวกันอยู่อีกหลายจุดจุดละ500- 600คนรวมทั้งในโรงแรมอิมพิเรียล100คนจึงได้มีโอกาสแวะมาทักทายและคุยกับติวเตอร์และจุดสุดท้ายครูแนะนำให้...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 58 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 577 รายการ