วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563

Trending

8 ส.ค. 2563

การประชุมวุฒิสภาวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีวาระน่าสนใจวาระหนึ่งคือการพิจารณารายงานการศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนในระดับฐานรากอย่างยั่งยืน ที่คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ของวุฒิสภา พิจารณาเสร็จแล้ว รายงานชิ้นนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้ทำการศึกษาสภาวะของหนี้สินภาคครัวเรือนและการบริหารงาน ตามโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ของ "ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน" กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจัดการหนี้สินภาคค...

..อ่านต่อ
7 ส.ค. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (MOA) ร่วมกับตัวแทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมี อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน และ ดร.บรรจง ทองสร้าง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจัง...

..อ่านต่อ
7 ส.ค. 2563
ข่าวข้นคนเข้ม: น้ำพระทัย
หมวดหมู่: การช่วยเหลือประชาชน

กฤษฎา บุญราช ผอ.สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ประธานพิธีเปิด "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มอบให้ประชาชนพื้นที่ จ.นราธิวาส ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 8 ส.ค. 2563 (กรอบบ่าย) News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl...

..อ่านต่อ
6 ส.ค. 2563

กต.รุดช่วยลูกของสาวไทยกลับสู่อ้อมอกแม่ที่ปัตตานีสำเร็จแล้ว หลังคลอดลูกที่รพ.ในมาเลเซีย style=font-size:18px; เมื่อวันที่ 6 ส.ค.นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวว่า น.ส.นูรฮาลีซา เจะอาแว คลอดบุตรชายที่โรงพยาบาล Kajang ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการคลอดก่อนกำหนด ทำให้บุตรจึงต้องอยู่รับการรักษาที่โรงพยาบาล ต่อมาน.ส.นูรฮาลีซา แจ้งโรงพยาบาลว่า มีความจำเป็นต้องกลับประเทศไทยเพื่อดำเนินการด้านเอกสาร ...

..อ่านต่อ
6 ส.ค. 2563

วันนี้ (6 ส.ค.63) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนบุคลากรผู้รับผิดชอบภารกิจงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บค. และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือเยียวยาประจำจังหวัดและอำเภอ ทั้ง 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังห...

..อ่านต่อ
6 ส.ค. 2563

วันนี้ (6 ส.ค.63) ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ พนักงาน ศอ.บต. ร่วมบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อส่งถึงมือประชาชนที่กลับจากประเทศมาเลเซีย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และยังไม่สามารถกลับไปทำงานได้ ผ่าน บริษัทจัดส่งพัสดุเคอรี่ เอ็กซ์เพรสไทยแลนด์ จำนวนกว่า 600 กล่อง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การช่วยเหลือประชาชน ที่กลับจากประเทศมาเลเซีย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องต...

..อ่านต่อ
6 ส.ค. 2563

จากกรณีที่นางสาว นูรฮาลีซา เจะอาแว อายุ 18 อยู่บ้านเลขที่ 43 /1 หมู่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ได้คลอดลูก ที่โรงพยาบาล kajang ณ กรุงกัลลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 27กพ.63ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการคลอดก่อนกำหนด ทำให้ลูกมีอาการป่วยต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลดังกล่าว จากนั้น วันที่ 18 มี.ค.63 จำเป็นต้องเดินทางกลับไทยเพื่อต่อวีซ่าที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา แต่เมื่อทำธุระเสร็จไม่สามารถกลับเข้าประเทศมาเลเซีย เนื่องจากมีการปิดประเทศใยสถานการณ์โควิค-19 ดังนั้น จึงได้เดินทางกลับบ้าน...

..อ่านต่อ
5 ส.ค. 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด – 19 ทรงพระราชทานให้จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” แห่งที่ 8 ณ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3 - 12 สิงหาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่พระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยในวันนี้ (5 ส.ค. 63) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยน...

..อ่านต่อ
5 ส.ค. 2563

chevron_left 1 of 2 chevron_right chevron_left 1 of 2 chevron_right วว. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 โชว์ผลงานนวัตอัตลักษณ์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย คืนกำไรสู่สังคม/นวัตกรรมตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมบุคลากร วว. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิ...

..อ่านต่อ
5 ส.ค. 2563

วันนี้ ( 5 ส.ค.63) เวลา 10.00 น. พันเอกนายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จิตอาสา 904 รหัส 4A023 พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46, สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ, โรงพยาบาลรือเสาะ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 321/1 หมู่ที่ 10 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบเตียงผู้ป่วยให้แก่ นางกนกวรรณ สุวรรณบัณฑิตย์ อายุ 45 ปี ผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรค SLE หรือที่รู้จักในชื่อโรคพุ่มพวง...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 642 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 6,419 รายการ