วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564

Trending

5 มี.ค. 2561
คอลัมน์: รอบรั้วทั่วท้องถิ่นไทย
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

"ยอดธง" "รอบรั้วทั่วท้องถิ่นไทย" วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561......ข่าวสังคมภูธรวันนี้เริ่มกันที่ อนุชิต ตระกูลมุทุตา ผวจ.ยะลา ชวนช้อปตลาดต้องชมแลผา หน้าถ้ำ หมู่ 1 ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา ภายใต้แนวคิด "กินเพลิน เดินถ้ำ แลธรรมชาติ" ซึ่งเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 3 ของ จ.ยะลา โดยได้ชูอัตลักษณ์ของชุมชนและวิถีชาวบ้าน เรียงร้อยออกมาเป็นร้านค้า 45 ร้านค้า เพื่อนำของดี อาหารเด่น สินค้าเด่นในชุมชน ออกมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง เป็นของดีของเด่นประจำถิ่น...เช่น ผ้าสีมาย...

..อ่านต่อ
5 มี.ค. 2561
ภาพข่าว: ต้อนรับ
หมวดหมู่: ความร่วมมือไทย-มาเลย์

พ.อ.วรเดช เดชรักษา ผบ.กรมทหารราบที่ 5 ต้อนรับ พล.จ. ฮัสซิม บิล อามาน ซา ผบ.กองพลน้อยทหารราบที่ 30 มาเลเซีย และตรวจแถวทหารกองเกียรติยศในโอกาสหารือการลาดตระเวนร่วม ณ ค่าย เสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อเร็ว ๆ นี้--จบ-- --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 มี.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--...

..อ่านต่อ
5 มี.ค. 2561
ศอ.บต.หนุนกิจการฮัจญ์สู่ประชาชน
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

ปัตตานี - นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลผู้เดินทางไปแสวงบุญกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์ เผยว่าส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ต่อเนื่องประจำทุกปี คัดสรรคนดีมีคุณธรรมที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จัดตั้งเครือข่าย จิตอาสาฮัจญ์ ศอ.บต.ให้มีส่วนร่วมในการนำข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมกิจการฮัจญ์ของ ศอ.บต. สู่ประชาชน นำประสบการณ์และคุณค่ามาใช้ในชีวิต การไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นเรื่องสำคัญมากตามข้อบัญญ...

..อ่านต่อ
5 มี.ค. 2561

จากผลสำรวจสถานการณ์เด็กไทยระหว่างปี 2558-2559 โดยองค์กรยูนิเซฟและสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าเด็กในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาขาดสารอาหาร มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมี ภาวะเตี้ยในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด ครูสีตีฮามีด๊ะ มาหะมะ ครูคณิตศาสตร์และครูอนามัยแห่งโรงเรียนบ้านเจาะกือแย อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เล่าว่า "นักเรียนกว่า 400 คนของที่นี่ ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดโอกาส ผู้ปกครองของเด็กต้องออกไปกรีดยางตั้งแต่ตีสาม บางคนก็ไปทำงานที่มาเลเซีย เด็กๆ จึงไม่ได้รับการดูแลด้านอาหารแ...

..อ่านต่อ
5 มี.ค. 2561
ภาพข่าว: เยี่ยมเยือน
หมวดหมู่: การศึกษา

คณะจากองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือโอไอซี เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการบรรยายการดำเนินการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ และผศ.ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี ร่วมบรรยายสรุป--จบ-- ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด...

..อ่านต่อ
5 มี.ค. 2561

ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ระหว่าง วันที่ 12-26 มี.ค.นี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์จะจัดอบรมส่งเสริมความ เข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อให้มีความพร้อมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการเตรียมสอบแข่งขันเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา และช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาดังกล่าวให้สูงขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลังการอบรมเสร็จสิ้นศูนย์วิทยาศาสตร์คาดห...

..อ่านต่อ
5 มี.ค. 2561
ชู'รับเบอร์ซิตี้'ต่อยอดงานวิจัยหนุนยางพารา
หมวดหมู่: เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

โพสต์ทูเดย์ - กนอ.เผยรับเบอร์ซิตี้คืบหน้ากว่า 80% พร้อมเตรียมอัดโปรโมชั่น เอาใจเอสเอ็มอี เช่าพื้นที่โรงงานราคาพิเศษ นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (รับเบอร์ซิตี้) ซึ่งเป็นนิคมฯ แปรรูปยางพาราแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ บนพื้นที่ 1,218 ไร่ จ.สงขลา โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาและมีความคืบหน้าไปแล้วมากกว่า 80% ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ยางพาราครบวงจร เช่น อุตสาหกรรมนว...

..อ่านต่อ
5 มี.ค. 2561

กรียา เต๊ะตานี ที่ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พล.ต. อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลานราธิวาส-ปัตตานี-สงขลา) พร้อมกับมอบวัสดุอุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์โคและก้อนแร่ธาตุ โดยมี พ.อ.ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญ...

..อ่านต่อ
5 มี.ค. 2561
ผ้าปะลางิง อัตลักษณ์หัตถศิลป์ใต้
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

"ผ้าปะลางิง" เป็นผ้าทอมือที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ลายบนผืนผ้าด้วย "บล็อกไม้" แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ ถือเป็นขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญาชิ้นเอกหนึ่งของงานหัตถศิลป์จากฝีมือครูศิลป์ ครูช่าง และทายาทระดับประเทศที่หาชมได้ยาก นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT กล่าวว่า ความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของผ้าปะลางิง ที่เป็นผ้าที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี มีการใช้ในกลุ่มชาวมุสลิมชายแดนในแถบจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส แล้วยังเป็นผ้าที่สะท้อ...

..อ่านต่อ
5 มี.ค. 2561
คอลัมน์: ผีเสื้อกระพือปีก: ที่นี่ประเทศไทย โดย โควินทะ (1)
หมวดหมู่: การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์

ชัยวัฒน์ สุรวิชัย วันนี้วัดหัวลำโพง ใกล้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาเผาศพ เช่นเดียวกับทุกๆ วัน ที่จอดรถในวัดเป็นของหายากเช่นเดียวกับวัดอื่นๆ ที่มีกิจกรรมเผาศพ คนส่วนใหญ่จึงจอดรถไว้ในที่ที่สะดวก แล้วเดินทางมาเผาศพญาติมิตรที่ วัดหัวลำโพงด้วยรถไฟใต้ดินชื่อ ดร.มินตรา แซ่โค้ว ถูกเขียนขึ้นกระดานที่ใช้สำหรับให้ข้อมูลต่อผู้คนที่มาร่วมงานศพว่า ร่างของใคร อยู่เมรุไหน ลายมือคนที่เขียนรายชื่อผู้ตายและหมายเลขของเมรุบนกระดานสวยน่าชื่นชมนัก วันนี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่ง กระดูกของเธอจะถูกเผาอีกครั้...

..อ่านต่อ
หน้า 1,534 จาก 1,587 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 15,867 รายการ