วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2563

Trending

4 ส.ค. 2563
สัมมนา
หมวดหมู่: การศึกษา

ณรงค์ แผ้วพงสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรม ซี เอส จ.ปัตตานี ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 5 ส.ค. 2563 (กรอบบ่าย) News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl...

..อ่านต่อ
4 ส.ค. 2563

"เบตง" (อ.เบตง จ.ยะลา) เมืองเล็กๆ ใต้สุดแดนสยาม บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย เมืองที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาที่ล้อมรอบ พร้อมด้วยการผสมผสาน สามวัฒนธรรม ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยเชื้อสายจีน ทำให้เมืองเล็กๆ เมืองนี้มีเสน่ห์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากคำขวัญของเบตง ที่ว่า "เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน" ที่ทำให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ด้วยการโอบล้อมของ เทือกเขาสันกาลาคีรี ความสดชื่นเขียวขจีของต้นไม้ดอกไม้ และแม่น้ำลำธารที่ไหลผ่าน ก่อให้เกิดสายหมอกที่ โอบกอดเมืองเล็กๆ แ...

..อ่านต่อ
4 ส.ค. 2563

ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 320 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 149 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 60 ล้านไร่ ปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่ชลประทานไปแล้วกว่า 33 ล้านไร่ ยังคงเหลือประมาณ 27 ล้านไร่ ที่จะต้องดำเนินการต่อไป กรมชลประทานได้เร่งรัดงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ โดยกำชับให้ทุกโครงการแล้วเสร็จภายในกรอบงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำที่ ...

..อ่านต่อ
3 ส.ค. 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระราชทานให้จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3 - 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่พระราชทาน สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยในวันนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่ารา...

..อ่านต่อ
3 ส.ค. 2563

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า สถานการณ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ในเดือนมิถุนายน 2563 เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวจากเดือนพฤษภาคม 2563 ไปในทิศทางบวกทั้งในด้านยอดสินเชื่ออนุมัติและจำนวนผู้ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เนื่องจากปัจจัยหลักที่ส่งผลลบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้ลดความรุนแรงลงแล้ว ประกอบกับรัฐบาลได้เริ่มดำเนินการผ่อนคล...

..อ่านต่อ
3 ส.ค. 2563

ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามโยกย้ายแต่งตั้ง 25 รองผู้ว่าราชการจังหวัด "อังกูร สุ่นกุล" ผอ.สถาบันดำรงราชานุภาพ ผงาดเป็นรองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ขณะที่ "ชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์" ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ เป็นรองผู้ว่าฯเมืองมะขามหวาน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1858/2563 เรื่องย้ายข้าราชการ สั่งวันที่ 3 สิงหาคม มีผล 10 สิงหาคม โดยคำสั่ง ก.ย้ายสลับข้าราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยปลัดกระทรวงจำนวน10 ราย ดังนี้ นาย...

..อ่านต่อ
3 ส.ค. 2563

"ภูมิใจไทย" จับมือวิสาหกิจชุมชน ร่วมมือ รพ.สต. จัดอบรมปลูกกัญชา ในภาคใต้ แบบครบวงจร เพื่อให้ประชาชน เข้าใจการปลูก รู้ถึงประโยชน์ หนุนเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงปากท้อง วันที่ 3 ส.ค. ที่โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท จ.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย จัดการอบรมกัญชาทางการแพทย์ แบบครบวงจร ตั้งแต่การขออนุญาตจนถึงแปรรูป โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดยครั้งนี้ ส.ส.จากพรรคภูมิใจไทย ได้ประสานงานเกษตรกร ร่วมอบรมในการปลูกกัญชา โดยมี นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจ...

..อ่านต่อ
3 ส.ค. 2563
'คณะพูดคุยสันติสุข'จะไม่หยุดชะงัก
หมวดหมู่: การเจรจาเพื่อสันติ

ปัตตานี - พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ เลขานุการ ร่วมประชุมกับคณะประสานงานระดับพื้นที่และรับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทน 9 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มงานศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานการศึกษา กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มงานเด็ก เยาวชน และสตรี กลุ่มงานสื่อมวลชน การสื่อสาร และเทคโนโลยี กลุ่มงานยุติธรรม กลุ่มงานปกครองท้องที่และท้องถิ่น กลุ่มงานความมั่นคงและองค์กรภาครัฐ เพื่อรับฟังปัญห...

..อ่านต่อ
3 ส.ค. 2563
เลขาศอ.บต.รุดเยี่ยมวัดถูกทำลายเศียรพระ
หมวดหมู่: วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เดินทางเข้าพบพระครูศรีวัฒนวิมล เจ้าอาวาสวัดวิมลรัตนาราม (วัดเขา) ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยสอบถามกรณีคนร้ายเข้าทุบทำลายเศียรพระพุทธรูป พระพุทธเจ้าองค์ดำ ที่ประดิษฐานบริเวณใต้ต้นโพธิ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทางวัด พระครูศรีวัฒนวิมล เจ้าอาวาสวัดวิมลรัตนาราม เปิดเผยว่า มีประชาชนแจ้งว่ามีคนทำร้ายทำลายองค์พระพุ...

..อ่านต่อ
2 ส.ค. 2563

โดย...อาจารย์ชวินทร์ chavintapoti@gmail.com ******************************* วันนี้มาชมของดีทางใต้กันครับ เพิ่งมีโอกาสได้เห็นองค์จริงเป็นครั้งที่สอง เคยเห็นองค์จริงครั้งแรกก็หลายสิบปีแล้ว มาชม พระปิดตาบางแซะพิมพ์ใหญ่ ฝังกระดาษสาใต้ฐาน จากรัฐกลันตัน มาเลเซียกันครับ พระปิดตาบางแซะองค์นี้ หรือพระปิดตาที่หลวงพ่อครน แห่งวัดอุตตมาราม ตำบลตรีเป็ด รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียสร้าง เป็นพระเนื้อผงคลุกรัก จุดที่พิจารณากันคือลายมือของท่านที่ลงจารไว้ องค์พระได้สัดส่วนสวยงาม ความแห้ง...

..อ่านต่อ
หน้า 5 จาก 1,167 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 11,663 รายการ