วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564

เลียบค่ายกองทัพ: พล.ต.ไพศาล หนูสังข์

 30 ก.ค. 2564 05:10 น.    หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกำลังพล ในการแปรรูปทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน เป็นทุเรียนกวน ของกำลังพลและ ครอบครัว หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยานิวัฒนา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 31 ก.ค. 2564 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

ความคิดเห็น