วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564

ทบ.จัดครัวสนาม เคลื่อนที่แจกอาหาร ลุยช่วยชาวปัตตานี

 11 พ.ค. 2564 06:23 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรีไพศาล หนูสังข์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พลตรีคมกฤชรัตนฉายา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46เดินทางลงพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานี ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 พร้อมหารือการปฏิบัติให้หน่วยในพื้นที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุนยุทโธปกรณ์ กำลังพล อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที
โดยมณฑลทหารบกที่ 46 และกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 153 พลทหารราบที่ 15 ได้จัดครัวสนามให้บริการอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 บริเวณถนนปากน้ำซอย 2 ชุมชนบือติงตันหยง เทศบาลเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โดยได้จัดทำเป็นอาหารปรุงสุก แจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชน ในชุมชนดังกล่าว ซึ่งมีประกาศล็อกดาวน์จากทางจังหวัด เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสCOVID-19 แพร่กระจายในชุมชน และมีผู้เสี่ยงสูงอาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าว 228 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 1,300 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ประสานผู้แทนแต่ละครอบครัว ออกมารับอาหารและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
-->
นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้พบปะให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน โดยกล่าวว่า ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ จะไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนและขอให้เข้มแข็ง อดทน เนื่องจากพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหากไม่ทำตามกฎกติกา อาจจะนำความเดือดร้อนไปสู่สังคมโดยส่วนรวมได้

ที่มา: www.naewna.com
News Code: gen g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

ความคิดเห็น