วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564

ช่วยเหลือ

 14 ม.ค. 2564 05:39 น.    หมวดหมู่ การช่วยเหลือประชาชน

เจ้าหน้าที่ทหารปัตตานีเดินทางเข้าพื้นที่ บ้านโคกยาร่วง ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นำถุงยังชีพ น้ำดื่ม ข้าวเหนียวไก่ทอด จำนวน 300 ชุด มอบให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยได้ประทังชีวิตหลังต้องจมอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง เมื่อวันที่ 13 มกราคม

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 15 ม.ค. 2564 (กรอบบ่าย)
News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

ความคิดเห็น