วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564

ชมรมขรก.มุสลิมจ.นราธิวาส บริจาคเนื้อกรุบาน ข้าวสาร ให้กับเด็กกำพร้า เพื่อเฉลิมฉลองวันฮารีรายออีดิ้ลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441

 1 ส.ค. 2563 10:57 น.    หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

ประธานชมรมข้าราชการมุสลิมจังหวัดนราธิวาส บริจาคเนื้อกรุบาน ข้าวสาร ให้กับเด็กกำพร้า เพื่อเฉลิมฉลองวันฮารีรายออีดิ้ลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441
วันตรุษอีดิ๊ลอัฎฮาเป็นคำภาษาอาหรับ มาจากคำว่า อีด แปลว่า รื่นเริง เฉลิมฉลอง และ อัฎฮา แปลว่า เชือดสัตว์พลีทาน ดังนั้น วันตรุษอีดี๊ลอัฎฮา จึงหมายถึง วันเฉลิมฉลองการ เชือดสัตว์เพื่อพลีทาน (กรุบาน) วันฮารีรายออีดิลอัฎฮา หรือรายอฮัจย์นี้ จะมีขึ้นหลังจากวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี(รายอปอซอหลังสิ้นสุดเดือนรอมฎอน) ไป 2 เดือน 10 วัน ซึ่งจะตรงกับช่วงเวลาที่มุสลิมทั่วโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ หรือการทำพิธีแสวงบุญ ณ นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ด้านนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ เป็นประธานชมรมข้าราชการมุสลิมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ชมรมข้าราชการมุสลิมจังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมการทำกรุบานจากเงินบริจาคจากข้าราชการที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประเทศญี่ปุ่น เพื่อเชือดเนื้อวัวให้กับเด็กกำพร้าและคนยากจนที่มัสยิดกำปงบารู เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จำนวน 7 ตัว แจกจ่ายเนื้อวัวและข้าวสารให้กับเด็กกำพร้า จำนวน 100 คน เพื่อส่งเสริมให้คนดีมีน้ำใจรู้จักแบ่งปัน และขออภัยต่อกันในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิด ต่อมาบรรดาชาวไทยมุสลิมด้วยกัน
นอกจากนั้นจะมีการบริจาคทานกับเด็ก คนชรา หรือผู้ยากไร้ พร้อมทั้งออกไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง โดยวันนี้มุสลิมทั้งหญิง ชายและเด็กๆ ต่างสวมใส่เสื้อผ้าใหม่เพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิลอัฎฮา และมีการเชือดสัตว์พลีทาน หรือการทำกุรบาน ซึ่งในปีนี้วันฮารีรายออีดี้ลอัฎฮา ตรงกับวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันสำคัญประจำสัปดาห์ อีกด้วย

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

ความคิดเห็น