วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ส่งต่อความช่วยเหลือ สร้างรอยยิ้มให้ชาวไทย ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

 21 ก.ค. 2564 06:23 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

“การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19ยังคงเป็นวิกฤติที่ส่งผลให้ประชาชนในทุกๆ จังหวัด ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อและมีชาวบ้านที่ประสบปัญหาการว่างงาน ขาดแคลนรายได้ รวมไปถึงโรงพยาบาล หรือศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต่างๆ ที่เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงการ“วันสร้างสุข สู้โควิด ช่วยชุมชน”ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือ ชาวบ้าน และหน่วยงานต่างๆจึงได้เร่งดำเนินการ นำเงินบริจาคที่ได้จากธารน้ำใจของพี่น้องชาวไทย ผ่านเข้ามายังโครงการ“วันสร้างสุข”ไปจัดสรรให้กับ“ร้านค้า”เพื่อใช้เป็นทุนนำไปผลิตอาหารกล่อง แจกจ่ายให้กับประชาชนตามชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมไปถึงโรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ชุดPPE,หน้ากากN95,ถุงครอบเท้า และปืนฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
โดยเมื่อวันที่5-9กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน12ร้าน ผลิตอาหารกล่อง จำนวน5,000กล่อง กระจายไปยังผู้ที่เดือดร้อน ทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด อาทิ ชุมชนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน8เขต รวมไปถึงชุมชนใน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี,ชุมชนใน อ.สามพราน จ.นครปฐม,ชุมชนใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี,ชุมชนใน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ นอกจากนี้โครงการ“วันสร้างสุข”ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ อาทิชุดPPE,หน้ากากN 95ให้กับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเตราะบอน,ตำบลละหาร จังหวัดปัตตานีและได้จัดสรรทุนทรัพย์ไปซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อจัดทำ“ถุงยังชีพวันสร้างสุข”จำนวน1,300ถุง กระจายไปยังชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่กำลังเผชิญกับปัญหาตกงาน,รายได้ลดหรือมีผู้ที่ต้องกักตัว รวมถึงเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงมีผู้ติดโควิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านผู้ประสบความเดือดร้อน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ที่กำลังขาดแคลน ต่างก็รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บริจาคทุกๆ ท่านที่เสียสละทุนทรัพย์ ช่วยเหลือให้คนไทยด้วยกันได้อิ่มท้อง เป็นเสมือนอีกหนึ่งกำลังใจให้เราทุกคนผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน
-->

ที่มา: www.naewna.com
News Code: life g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

ความคิดเห็น