วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564

ศอ.บต.ตั้งเป้า 6 ปี ออกเอกสารสิทธิ์ให้คนจน 90,000 แปลง

 29 ก.ค. 2564 16:18 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

ศอ.บต. ได้นำเสนอให้มีการสำรวจเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา
พล.ร.ต.สมเกียรติผลประยูรเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการยุทศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(กพต.)ที่ผ่านมาซึ่งมีพล.อ.ประวิตรวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานศอ.บต.ได้นำเสนอให้มีการสำรวจเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจ.สงขลาคือจ.ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาสและอ.จะนะอ.เทพา,อ.นาทวีและอ.สะบ้าย้อยเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินในปี2546 – 2570ให้ได้90,000แปลงหรือเฉลี่ยปีละ15,000แปลงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันศอ.บต.ได้ดำเนินการร่วมกับกรมที่ดินทำการสำรวจออกเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนใน3จังหวัด4อำเภอของจ.สงขลาและออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้กับประชาชนไปแล้ว39,391แปลงเนื้อที่161,619ไร่มีผู้ได้เอกสารสิทธิ์ไปแล้ว60,392คนการที่ศอ.บต.ขอให้กพต.ดำเนินการสำรวจและออกเอกสารสิทธิ์ในลักษณะนี้เพราะหากให้กรมที่ดินดำเนินการตามปกติจะไม่สามารถทำได้รวดเร็วและทำให้เกิดการคั่งค้างของการออกเอกสารสิทธิ์ซึ่งกพต.ได้ผ่านความเห็นชอบตามที่ศอ.บต.ได้เสนอไปแล้ว
เลขาธิการศอ.บต.กล่าว่าต่อไปว่าปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอของจ.สงขลาที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์คือที่ดินของรายย่อยและผู้ครอบครองทำกินเป็นคนยากจนเข้าไปถึงขั้นตอนของระเบียบราชการมีที่ดินทำกินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งในการออกเอกสารสิทธิ์ต้องมีการสำรวจรายละเอียดในการครอบครองเพื่อที่จะสามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้ถูกต้องเรื่องที่ดินทำกินของคนในพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอของจ.สงขลาที่รัฐมีความล่าช้าในการสำรวจเพื่อออกเอกสารสิทธิสร้างความไม่พอใจกับคนในพื้นที่และนำมาเป็นข้อโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐมาโดยตลอดการที่ศอ.บต.เข้ามาดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อลดเงื่อนไขของความไม่พอใจลดความเหลี่อมล้ำและที่สำคัญการที่ชาวบ้านได้เอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเป็นหลักประกันและแหล่งทุนในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะพื้นที่3จังหวัด4อำเภอของจ.สงขลาถูกประกาศให้เป็นเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษดังนั้นผู้ที่ถือครองที่ดินจึงควรที่จะมีโอกาสที่จะต้องมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินเพื่อที่จะมีโอกาสในการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว

ที่มา: www.dailynews.co.th
News Code: gen g:dailynews g:agency p:wdn v:netnews

ความคิดเห็น