วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564

เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่าง

 11 พ.ค. 2564 04:17 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

เมื่อ วันที่ 10 พ.ค. พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และพบปะ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาจากสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์ปาโจ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต.เขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส โดย พล.ต.ไพศาล ได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์ปาโจ ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกฯ มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เรียนรู้การทำเกษตร ปศุสัตว์ และประมงอย่างถูกหลักวิชาการ อีกทั้งมีมาตรการระวังป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯบ้านไอร์ปาโจต่อไป.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 พ.ค. 2564 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

ความคิดเห็น