วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563

การศึกษาสู่เศรษฐกิจ: สุดเจ๋ง!อาชีวะปัตตานี สร้างเครื่องตากปลาอินทรี

 18 ต.ค. 2563 04:27 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

อุปกรณ์ตากปลาอินทรีเค็มด้วยพลังงานความร้อนจากแสง อาทิตย์ เป็นผลงานของทีมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปี 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.)
น.ส.วันวิสา จันทบุรี นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานผลิตสัตว์น้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เล่าว่า ปลาอินทรีเค็มเป็นที่นิยมมาก จึงได้สร้างอุปกรณ์ตากปลาอินทรีเค็มด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ออกแบบทรงแคปซูลลักษณะปิด ติดตั้งอยู่เหนือจานสะสมความร้อน อุณหภูมิภายในจึงสูงกว่าอุณหภูมิภายนอก 19.22%
มีชุดล็อกกระเปาะเก็บน้ำที่อยู่ส่วนล่างน้ำคาวปลาจึงไม่กระเซ็นไปทั่วผนังด้านในของแคปซูลจึงไม่เกิดฝ้าสกปรก ใต้จานสะสมความร้อนติดตั้งระบบผลิตก๊าซโอโซนซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้ออีโคไลแล้ว กระจายปล่อยก๊าซโอโซนเข้าไปยังแคปซูลแต่ละตัวด้วยพัดลมสำหรับดูดความชื้นและก๊าซโอโซน ที่ติดตั้งอยู่ส่วนบนของอุปกรณ์
ชุดแคปซูลและจานสะสมความร้อนสามารถหมุนอย่างช้าๆ เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการตากได้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ควบคุมอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด โดยพลังงานไฟฟ้า ที่ใช้ได้มาจากแผง โซลาร์เซลล์ขนาด 20 วัตต์
ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง ป้องกันแมลงที่เป็นพาหะนำโรคและสิ่งปลอมปนต่างๆ ในอากาศ
มั่นใจว่าจะได้ปลาอินทรีเค็มที่สะอาด ปลอดภัยแน่นอน สนใจโทร 08-4967-0616

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 19 ต.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

ความคิดเห็น