วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564

รมช.กนกวรรณ สนับสนุนโครงการปลูก'สมุนไพรฟ้าทะลายโจร'

 30 ก.ค. 2564 08:02 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

ของ กศน.สมุทรสาคร ตั้งเป้าผลิต "ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด-19" พร้อมแจกจ่ายให้ประชาชน-กศน.ทั่วประเทศ ปลูกในครัวเรือน-ชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ทางยา ดูแลตนเองและครอบครัว สร้างรายได้จากการขยายพันธุ์
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อสนับสนุนและติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สู้ภัย โควิด-19 "ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด-19" ของสำนักงาน กศน.จังหวัด สมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร นำไปใช้เป็นประโยชน์ทางยา พร้อมจัดส่งไปยัง กศน.ทั่วประเทศ ให้ได้นำไปปลูก และส่งเสริมการปลูกให้กับบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วประเทศ โดยครูโอ๊ะได้ลงแปลง สาธิตปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ณ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต.ตอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน พร้อมเก็บเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร และมอบถุงป้องกันโควิดและฟ้าทะลายโจรให้กับตัวแทน อบต.ชุมชนท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ด้วย
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สู้ภัย โควิด-19 "ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด-19" เกิดจากการที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนายชัชพงศ์ สร้อยแสง รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ได้เริ่มดำเนินการปลูกฟ้าทะลายโจรระยะแรก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ 1 ล้านเมล็ด และต้นกล้า 1,000 ต้น ต่อ 1 กศน.ตำบล เพื่อจะแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ใช้ประโยชน์ทางยา และบรรจุเมล็ดพันธุ์ ส่งต่อให้ กศน.ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าหมายให้ กศน.ตำบลทั้ง 40 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร ผลิตเมล็ดพันธุ์จำนวน 50,000 เมล็ดต่อ 1 ตำบล ในเวลา 5-6 เดือน เพื่อให้ทันต่อการเก็บเกี่ยวและแจกจ่าย ตามแผนที่วางไว้
ซึ่งเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร พร้อมคู่มือการปลูกและการเก็บเกี่ยว ไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัด 16 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ลำปาง บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง นครนายก ปัตตานี ปทุมธานี เพชรบุรี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ มุกดาหาร สมุทรสงคราม กระบี่ เพชรบูรณ์ และเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร โดยในระยะแรกนี้มีจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ส่งออกไปกว่า 150,000 เมล็ด และจะดำเนินการทยอยส่งให้กับสำนักงาน กศน.จังหวัด ที่เหลือทั่วประเทศต่อไป
"ถือเป็นความสำเร็จของโครงการในระยะแรก ที่เกิดจากความตั้งใจจริงของผู้บริหาร และบุคลากร กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้ ความร่วมมือร่วมใจของ กศน. ลูกเสืออาสา หน่วยงานในท้องที่ ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อต้านภัยโควิด ซึ่งสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้กับทัณฑสถานจังหวัดสมุทรสาคร และ กศน.จังหวัด 16 แห่ง เพื่อกระจายต่อไปยัง กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ที่จะทำให้พี่น้องประชาชน ได้นำไปขยายพันธุ์ สร้างรายได้ และใช้สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางยาในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ที่มา: มติชนสุดสัปดาห์
News Code: das gen g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcw v:paperl

ความคิดเห็น