วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563

กอ.รมน.ภาค 4 สน.ประชุมเตรียมพร้อมรับเปิดภาคเรียน ย้ำ "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก"

 29 มิ.ย. 2563 17:10 น.    หมวดหมู่ การ รปภ. ในชีวิต และทรัพย์สิน

วันนี้ 29 มิ.ย.63 ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิริธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563 เน้นย้ำมาตรการ การรักษาความปลอดภัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับเปลี่ยนแผนตาม New Normal ของโรงเรียนที่มีการปรับเปลี่ยนเวลาเรียน เจ้าหน้าที่ต้องไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ยึดมาตรการรักษาความปลอดภัยครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจ อุ่นใจ โดยมีสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประสานงานและบริหารงานการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, ศึกษาธิการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กำลังสามฝ่าย ทหาร ตำรวจ และส่วนปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาพบปะกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการรองรับการเปิดสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยครอบคลุมในทุกด้าน หลัก ๆ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นอกจากการควบคุมการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแล้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐยังคงทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของบุคลากรครูและนักเรียนในทุกสถานศึกษาด้วย ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยก็ต้องสานสัมพันธ์กับโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ปรับให้เข้ากับ New Normal ของโรงเรียน ที่มีการปรับเปลี่ยนเวลาเรียน ยึดครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ ในการดูแลตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความมั่นใจ อุ่นใจ ว่าเราไม่ทอดทิ้งกัน ซึ่งที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ยังคงให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวก ในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด ทั้งอุปกรณ์การป้องกันเชื้อไวรัส การลงพื้นที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากการแพร่เชื้อหากมีการเปิดภาคเรียนไปแล้ว จะไม่มีการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้ออีก แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานศึกษาเอง ที่ต้องต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เชื้อกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง ที่สำคัญทุกส่วนต้องไม่ประมาท การ์ดอย่าตก โดยเฉพาะเรื่อง การรักษาความปลอดภัย

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

ความคิดเห็น