วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563

แวดวงการศึกษา: มอบวัฒนธรรมจังหวัดเคลื่อน'บวร'

 3 ธ.ค. 2562 05:35 น.    หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในการเป็นประธานการประชุมแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ชัยภูมิ กาญจนบุรี สุโขทัย นราธิวาส ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ขอให้วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมพร้อมดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบตามที่ วธ.เสนอ โดยให้ วธ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการเรียนรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" แก่ทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 4 ธ.ค. 2562 (กรอบบ่าย)
News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

ความคิดเห็น