วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เปิดตัวดาหลา 4 พันธุ์ใหม่ สีสันหลากหลาย

 8 พ.ย. 2562 04:44 น.    หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

ดาหลาเป็นไม้ดอกพื้นเมืองทางภาคใต้ที่ผลิตเป็นการค้ามีการใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายในรูปของไม้ตัดดอกประดับอาคารสถานที่จึงมีผู้นำดาหลาไปปลูกเป็นการค้าสำหรับตัดดอกในจังหวัดนนทบุรี สมุทรสาคร กาญจนบุรี ระยอง จันทบุรี และกระบี่ โดยจำหน่ายในราคาดอกละ 5-20 บาท และต้นพันธุ์ (หน่อ) ราคาหน่อละ 50-300 บาท สำหรับต่างประเทศ ตลาดนำเข้าดอกดาหลาที่สำคัญของไทย ได้แก่ บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และคูเวต ส่วนต้นพันธุ์ส่งไปจำหน่ายที่ แองโกลา สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สเปน ซึ่งตลาดดังกล่าวมีปริมาณความต้องการสูงกว่าปริมาณการนำเข้าดอก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพันธุ์ดาหลา ที่ปลูกในปัจจุบันมีช่อดอกและก้านดอกใหญ่ น้ำหนักมาก เมื่อดอกบานกลีบดอกแผ่ใหญ่ การบรรจุหีบห่อทำได้ยาก ช่อดอกช้ำง่าย ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก
น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์ดาหลา ทั้งรูปทรง สีสันที่หลากหลาย และขนาดดอกที่เหมาะสมสำหรับส่งออกเป็นการค้า ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา กรมวิชาการเกษตร ได้วิจัยและปรับปรุงพันธุ์ดาหลาเพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะทรงถ้วย น้ำหนักช่อดอกน้อย กลีบประดับสีสันสวยงาม ช่อดอกมีขนาดแตกต่างจากพันธุ์ที่มีอยู่เดิม และให้ผลผลิตดอกไม่ต่ำกว่า 100 ดอก/กอ/ปี และเหมาะสำหรับผลิตเพื่อส่งออกเป็นการค้า โดยได้ดำเนินการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ การผสมพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ และการทดสอบพันธุ์ ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2549 จนประสบความสำเร็จได้ดาหลาพันธุ์ใหม่จำนวน 4 พันธุ์ผ่านการรับรองเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดังนี้
ดาหลาพันธุ์ยะลา 1 มีช่อดอกสีแดงเข้ม กลีบประดับหนาเรียงเป็นระเบียบคล้ายดอกบัว ช่อดอกขนาดปานกลาง ให้ผลผลิตดอกจำนวน 386 ดอก/กอ/ปี อายุปักแจกัน 5 วัน ดาหลาพันธุ์ยะลา 2 มีช่อดอกสีแดงอมส้ม ขอบกลีบมีสีเขียวอ่อนเด่นสะดุดตาเรียงซ้อนหลายชั้น ช่อดอกขนาดเล็ก ให้ผลผลิตดอก 300 ดอก/กอ/ปี อายุปักแจกันนาน 6 วัน ดาหลาพันธุ์ยะลา 3 มีช่อดอกสีแดงสด ขอบกลีบประดับสีขาว ช่อดอกขนาดใหญ่ ให้ผลผลิตดอก 227 ดอก/กอ/ปี อายุปักแจกัน 5 วัน ดาหลาพันธุ์ยะลา 4 มีช่อดอกสีชมพูอมแดง กลีบประดับหนา ขอบกลีบมีสีขาว ช่อดอกขนาดปานกลาง ให้ผลผลิตดอก 280 ดอก/กอ/ปี อายุปักแจกันนาน 6 วัน
ดาหลาลูกผสมทั้ง 4 พันธุ์ให้ผลผลิตได้ดีเกือบตลอดปี ส่วนด้านคุณภาพ ดาหลาพันธุ์ยะลา 1 และพันธุ์ยะลา 2 ช่อดอกมีลักษณะโดดเด่นสะดุดตา ช่อดอกขนาดเล็กเป็นทรงถ้วย ส่วนดาหลาพันธุ์ยะลา 3 และยะลา 4 ช่อดอกขนาดกลางเป็นทรงถ้วย เหมาะสำหรับการนำมาใช้ประดับตกแต่ง กลีบประดับสีสดใสเรียงซ้อนเป็นระเบียบ ความยาวก้านช่อดอกสั้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน ช่อดอก ขนาดช่อดอก และน้ำหนักช่อดอกไม่ใหญ่มากทำให้ง่ายต่อการบรรจุหีบห่อ และขนส่ง
"ดาหลาพันธุ์ใหม่ทั้ง 4 พันธุ์มีรูปลักษณ์ภายนอกที่แปลกใหม่ กลีบประดับมีสีสันที่สวยงาม โดดเด่นสะดุดตาต่อผู้พบเห็น การบานของดอกคงที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เหมาะสำหรับผลิตเพื่อส่งออกเป็นการค้า ทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สามารถกระตุ้นและรักษาส่วนแบ่งตลาดดาหลาของไทยในต่างประเทศได้".

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 9 พ.ย. 2562 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

ความคิดเห็น